Dags att införa förbud mot sexköp i Finland

10.02.2012 kl. 16:24
Uttalande 10.2.2012

Det är dags att Finland inför förbud mot sexköp liksom Sverige, Norge och Frankrike redan gjort. Sexhandeln har gränsöverskridande karaktär och har en stor betydelse för finansieringen av internationell brottslighet. Sexhandeln beräknas omsätta mellan 5 och 7 miljarder US dollar årligen, och cirka 4 miljoner kvinnor och barn är handelsvaror.

Ekonomi och jämställdhet går hand i hand och våra ledare bör ta en mera aktiv roll i att stoppa denna slavhandel och samtidigt rasera grunden för en stor del av den gråa ekonomin. Jämställdhet är en grundläggande rättighet och en prioriterad fråga inom Europeiska unionens politik. Svenska Kvinnoförbundets internationella utskott anser att jämställdhetsfrågan kommit i skymundan i den rådande finansiella situationen. Vi har inte råd att sluta ögonen för den här verksamheten och dess ekonomiska implikationer.

Emina Arnautovic, ordförande för förbundets internationella utskott
Tel.: 044 211 73 12

Petra Qvist-Hämäläinen