Svenska Kvinnoförbundet ställer sig bakom Haavisto

28.01.2012 kl. 15:19
Pressmeddelande 28.1.2012

Inför presidentvalets andra omgång konstaterar Svenska Kvinnoförbundet att valet står mellan två kunniga och erfarna kandidater. Förbundet jobbar med jämställdhets, jämlikhets och mångfalds frågor och anser att vår kommande president även bör stöda dessa värden. Haavistos socialliberala linje står kvinnoförbundets värden närmare och därför beslöt styrelsen att stöda honom i andra omgången. 

Svenska Kvinnoförbundets förbundsstyrelse
Helsingfors

Carola Sundqvist, ordförande
tel.: 044 281 48 54

Petra Qvist-Hämäläinen