Presidentvalet 2012: Valfebern stiger!

20.01.2012 kl. 14:00
Pressmeddelande 20.1.2012

Valfebern stiger när vi närmar oss valdagen och det verkar som om även debatterna fått en släng av febern. En reflexion över debatterna ger vid handen att jämställdheten fått sig en ordentlig törn. Vi har alltid uppfattat Finland som ett land där vi värnar om jämställdheten, men detta har inte framkommit i debatterna och tyvärr har inte heller intervjuerna visat exempel på detta. Tvärtom!

En hurudan president vill Finlands folk ha? Enligt undersökningarna värderas rättvisa högt hos presidenten, tätt följt av vikten av att ha en president man kan lita på.
En rättvis president förespråkar en rättvis behandling av alla människor och jobbar för att alla både män och kvinnor skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Det betyder med andra ord att finländarna också stöder en president som förespråkar jämställdhet.
Ändå har detta inte getts utrymme i debatterna. En av de få kandidater som förespråkar jämställdhet är Eva Biaudet. Hon har under kampanjen upprepade gånger lyft upp temat utan att de andra kandidaterna har tagit lyra på ämnet.
Gallupar är gallupar, men på söndag kväll får vi se vilka två kandidater väljarna vill se i den andra omgången. En tredjedel av finländarna har ännu inte hittat sin kandidat, vilket betyder att inget är givet och kampanjen fortsätter. Eva Biaudet står för ett rättvist och jämställt samhälle! 


För mera information:
Carola Sundqvist: 044-281 48 54

Petra Qvist-Hämäläinen