Ann-Sofi Backgren vill fortsätta som vice ordförande 

13.03.2018 kl. 10:11
Ann-Sofi Backgren meddelar att hon står till förfogande att fortsätta som vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet.
Pressmeddelande 13.3.2018
 

Ann-Sofi Backgren vill fortsätta som Kvinnoförbundets vice ordförande 

Ann-Sofi Backgren meddelar att hon står till förfogande att fortsätta som vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet.

- Kvinnoförbundet är en plattform för politiker som lyfter frågor som främjar jämställdheten i samhället och jag är mer än villig att fortsätta detta arbete, säger Backgren.

Backgren har särskilt engagerat sig i jämställdhetsfrågor på lokal nivå och på landskapsnivå. Hon fungerar också som ordförande för Österbottens förbunds jämställdhetsgrupp.

- Mitt mål är att alla österbottniska kommuner ska anta den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Inte minst med tanke på den förestående landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen är det av största vikt att jämställdhetsperspektivet integreras i verksamheten och beslutsfattandet, poängterar Backgren.

Kvinnors företagsamhet är en annan hjärtefråga för Backgren.

- Min uppfattning är att kvinnors entreprenörskap gynnar hela samhället och möjliggör en levande landsbygd. Vi behöver fler åtgärder som främjar kvinnors företagande och ett mer företagarvänligt samhälle överlag för att hela landet ska leva, säger Backgren.

Kvinnoförbundets presidium väljs på årsmötet i Åbo 24–25 mars. Årsmötet väljer förbundsordförande och tre vice ordförande.

För mera information:

Kvinnoförbudets vice ordförande Ann-Sofi Backgren
ann-sofi.backgren@kvinnoforbundet.fi
050 522 2642