Resolution: Feministisk näringslivspolitik

25.03.2018 kl. 14:45
Företag som leds av kvinnor är ofta mer lönsamma än företag som leds av män. Det visar en undersökning genomförd av EU-kommissionen. Därför är det hög tid att se på näringslivsfrågor ur en feministisk synvinkel.

Pressmeddelande 25.3.2018
Resolution från Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2018

Feministisk näringslivspolitik

Finland behöver fler små och medelstora företag. I dagens läge är omkring en tredjedel av företagarna i Finland kvinnor. Företag som leds av kvinnor är ofta mer lönsamma än företag som leds av män. Det visar en undersökning genomförd av EU-kommissionen. Därför är det hög tid att se på näringslivsfrågor ur en feministisk synvinkel.

Det är också skäl att ta i beaktande föräldraledigheter för företagare. Nästan tre fjärdedelar av de kvinnliga företagarna är ensamföretagare.

Företagare med anställda kan ansöka om familjeledighetsersättning på högst 2500 euro av Folkpensionsanstalten för kostnader som orsakas av en arbetstagares föräldraskap. Däremot får företagare inte ut ersättningen för sin egen föräldraledighet, vilket sätter ensamföretagande kvinnor i en ekonomiskt klart sämre position än andra företagare.

Eftersom vi vill ha ett växande näringsliv i Finland måste familjeledigheterna reformeras så att de även omfattar kvinnliga ensamföretagare. Vidare behöver vi ett system som stöder olika familjelösningar och tar i beaktande möjligheten att kombinera arbete och föräldraskap.

För mer information:

Förbundsordförande Anna Jungner-Nordgren
anna.jungner-nordgren@kvinnoforbundet.fi
040-508 14 44