Uttalande om 6+6+6-modellen

26.09.2018 kl. 12:06
Svenska Kvinnoförbundet förespråkar den flexibla 6+6+6-modellen eftersom den skulle gynna alla parter. I en familj med mamma, pappa och barn skulle mammans ställning på arbetsmarknaden, pappans ställning som vårdnadshavare och barnets relation till bägge föräldrar främjas. Alla vinner.

Uttalande om 6+6+6-modellen
Svenska Kvinnoförbundet 26.9.2018

Svenska Kvinnoförbundet förespråkar den så kallade 6+6+6-modellen för föräldraledigheterna, en modell som skulle bidra till ett mer jämställt föräldraskap men också till mer jämställdhet på arbetsmarknaden. Det florerar en del missförstånd om modellen i den finlandssvenska debatten, därför vill vi nu rätta till en del av dem:

1. Alla vinner på 6+6+6-modellen jämfört med nuvarande system. Den inkomstbundna föräldraledigheten skulle förlängas till 12 månader även i de fall där den ena föräldern inte alls tar ut sin andel (jfr nuvarande 9-10 mån).

2. Ingen skulle tvingas att ta ut föräldraledighet. Ifall den ena parten inte alls tar ut föräldraledighet kan den andra föräldern ändå ta ut 6+6 månader vilket är mer än vad en förälder kan ta ut idag.

3. De olika delarna kan tas ut flexibelt och i valfri ordning. T.ex. kan den ena föräldern först vara hemma 6+6 månader, varefter den andra föräldern är hemma 6 månader eller vad som är lämpligt för familjen. Man kunde även dela på månaderna t.ex. 6+3 och 6+3 så att vardera föräldern är hemma 9 månader. Det finns många olika möjligheter för olika familjer och familjesituationer.

4. 6+6+6-modellen gäller endast föräldraledigheterna, de flesta som förespråkar modellen vill även att hemvårdsstödet finns kvar som ett alternativ. Det ska gå att flexibelt kombinera föräldraledighet med hemvårdsstöd, t.ex. så att en förälder är hemma 6+6 månader föräldraledig, varefter hen tar ut x antal månader hemvårdsstöd. Därefter kan den andra föräldern ta ut sin andel av föräldraledigheten.

5. 6+6+6 ska kunna tas ut flexibelt fram tills det att barnet är 2-3 år. Dvs ledigheterna bör användas före barnet fyller 3 år.

6. Modellen tar i beaktande ensamförsörjare så att en ensamförsörjare kan ta ut hela ledighetsperioden på 18 månader.

7. Om den ena föräldern pga jobb har svårt att ta ut hela sin andel på 6 månader, kan hen ta ut en kortare del.

8. Vi vill också förbättra ensamföretagande kvinnors möjligheter att ta ut föräldraledighet, genom att de också ska få familjeledighetsersättning från FPA för sina egna föräldraskapskostnader.

Svenska Kvinnoförbundet förespråkar den flexibla 6+6+6-modellen eftersom den skulle gynna alla parter. I en familj med mamma, pappa och barn skulle mammans ställning på arbetsmarknaden, pappans ställning som vårdnadshavare och barnets relation till bägge föräldrar främjas. Alla vinner.

Petra Qvist-Hämäläinen