Jungner-Nordgren: Europa måste intensifiera arbetet mot människohandel

13.02.2019 kl. 13:20
- Det kommande finska EU-ordförandeskapet bör ägna full kraft åt att föra EU:s arbete mot människohandeln framåt, säger Jungner-Nordgren.

Pressmeddelande 13.2.2019

Jungner-Nordgren: Europa måste intensifiera arbetet mot människohandel

Anna Jungner-Nordgren, Svenska Kvinnoförbundets ordförande och kandidat i Europaparlamentsvalet, förfärar sig över fallet med människohandelsoffret Itohan Okundaye som ska avvisas från Finland till Italien. Okundaye måste åka tillbaka till Italien där hon genomlevde fem år som människohandelsoffer och tvingades prostituera sig.

- Alla medlemsländer i EU måste fortsätta att bekämpa alla former av människohandel och ta sitt ansvar för att ge skydd åt utsatta. Fallet med Okundaye exemplifierar hur människohandel har en direkt koppling till prostitution, säger Jungner-Nordgren.

Enligt EU-statistik utsätts 62 procent av människohandelsoffer för sexuellt utnyttjande. Just denna del av människohandeln är en enorm gränsöverskridande brottslig verksamhet som uppgår till nästan 25 miljarder euro.

- Eftersom människohandel är gränsöverskridande kriminalitet måste också polisåtgärderna vara internationella. Frontex, den europeiska gränsbevakningsbyrån, har ett uppdrag att motverka den här typen av brottslighet. Frontex bör ges i uppdrag att intensifiera verksamheten på det här området, säger Jungner-Nordgren.

Jungner-Nordgren anser att en legalisering av prostitution inte är en fungerande lösning och att EU-ländernas olika syn på sexköp är en stor orsak till att man inte får till stånd en mer effektiv strategi för att bekämpa människohandel på EU-nivå.

-  Det är dags för Europa att vakna upp. Att ställa sig bakom en legalisering är verkligen inte att stå upp för alla de kvinnor som dagligen far illa i Europa. För att komma åt det breda spektret av våld och utnyttjande som kvinnorna utsätts för av sexköpare, hallickar och människohandlare, måste EU-länderna gå in för den svenska modellen som kriminaliserar sexköp. Det krävs även större satsningar på långsiktiga och rehabiliterande program för offer för människohandel, säger Jungner-Nordgren.

- Det kommande finska EU-ordförandeskapet bör ägna full kraft åt att föra EU:s arbete mot människohandeln framåt, avslutar Jungner-Nordgren.

För mer information:
Förbundsordförande Anna Jungner-Nordgren
anna.jungner-nordgren@kvinnoforbundet.fi
040-508 14 44