Anita Westerholm vill bli vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet

04.03.2019 kl. 09:58
Anita Westerholm, 24 år, från Ekenäs i Raseborg kandiderar för posten som vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet. Westerholm studerar juridik och ekonomi, är stadsfullmäktigeledamot och II vice ordförande för stadsstyrelsen i Raseborg och vill se ett jämställt och välmående Finland.
Anita Westerholm, 24 år, från Ekenäs i Raseborg kandiderar för posten som vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet. Westerholm studerar juridik och ekonomi, är stadsfullmäktigeledamot och II vice ordförande för stadsstyrelsen i Raseborg och vill se ett jämställt och välmående Finland.

- Den politik Svenska Kvinnoförbundet för behövs, i synnerhet efter denna regeringsperiod då jämställdhetsfrågor inte prioriterats. Jag vill aktivt delta i det viktiga arbete Kvinnoförbundet gör och axla ansvar för det. Jag tror att jag med mitt kunnande och engagemang kunde bidra till förbundet på ett positivt vis, säger Westerholm.

Westerholm vill att nästa regering genomför en familjeledighetsreform i enlighet med 6+6+6-modellen som sporrar till jämställt föräldraskap och deltagande på arbetsmarknaden. Westerholm anser också att Finland måste vidta krafttag för att uppfylla de krav Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (Istanbulkonventionen) ställer.

- År 2017 skickades 1723 personer vidare till ett annat skyddshem för att det första var fullt. Denna problematik drabbar främst kvinnor och barn. Det är oacceptabelt, flera skyddshemsplatser måste inrättas och effektivare åtgärder behövs för att förebygga våld. Det är också hög tid att sexualbrottslagstiftningen revideras och att våldtäkt definieras utifrån bristande samtycke, säger Westerholm.

Westerholm, som även kandiderar i vårens riksdagsval för SFP i Nylands valkrets, är också styrelsemedlem i Zonta Club of Raseborg-Raasepori och i Kvinnoförbundet i Karisnejden. Lokalavdelningen i Karis stöder hennes kandidatur.

- Anita fångar rummet med sin närvaro och kompetens. Hon är skarp, lyssnar in och tillför sakkunskap i viktiga politiska diskussioner. Nära hennes hjärta står speciellt jämställdhetsfrågorna. Vi kan varmt förespråka Anita som en medlem i teamet, och som vice ordförande skulle hon vara en stor tillgång för förbundet på riksnivå. Anita är vårt val till Svenska Kvinnoförbundets nya vice ordförande, säger Fredrika Åkerö, ordförande för Svenska Kvinnoförbundet i Karisnejden.

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte väljer ordförande och tre vice ordförande på förbundets årsmöte söndagen den 24 mars på Hanaholmen i Esbo.

För mer information:

Anita Westerholm
anita@anitawesterholm.fi
tel. 0440557565