Jungner-Nordgren: Farhågorna om regeringens jämställdhetsprogram har besannats

06.03.2019 kl. 09:00
Tyvärr kan vi nu konstatera att våra farhågor om regeringens bristfälliga och oambitiösa jämställdhetsprogram har besannats. Det är dags för en feministisk regering som tar jämställdhetsfrågorna på allvar, säger Jungner-Nordgren.

Pressmeddelande 6.3.2019

Slutrapporten om regeringens jämställdhetsprogram för 2016-2019 lämnar mycket att önska. I rapporten som publicerades på fredagen konstateras att endast hälften av de 41 åtgärderna har framskridit så långt att målsättningen för regeringsperioden har uppnåtts.

Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren är föga överraskad av rapportens resultat.

- Tyvärr kan vi nu konstatera att våra farhågor om regeringens bristfälliga och oambitiösa jämställdhetsprogram har besannats, säger Jungner-Nordgren.

Jungner-Nordgren är speciellt besviken över att den efterlängtade familjeledighetsreformen fortfarande lyser med sin frånvaro. Finland behöver en ambitiös familjeledighetsreform som ger papporna bättre möjligheter att ta ut föräldraledigt än vad de har i dag, samtidigt som den förbättrar mammornas ställning på arbetsmarknaden.

- Vi vet att småbarnsföräldrarna vill ha större flexibilitet i familjeledigheterna och bättre möjligheter att kombinera arbete och familj. 6+6+6-modellen är en lösning som skulle gynna alla. Regeringens misslyckande med familjeledighetsreformen är ett svek mot familjerna, säger Jungner-Nordgren.

I slutrapporten konstateras även att jämställdhetsperspektiv inte har integrerats i spetsprojekten och reformerna så som planerat.

- Regeringen Sipiläs ekonomiska politik har gynnat män, medan största delen av förlorarna är kvinnor. Det kan inte bli mer tydligt att denna regering inte har prioriterat jämställdhet, säger Jungner-Nordgren.

Speciellt indexnedskärningarna och frysningarna av sociala förmåner har försvagat den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och män.

- Det är oerhört viktigt att göra en könskonsekvensbedömning av lagförslagen, så att lagarnas utfall för jämställdheten kan tas i beaktande redan i beredningsskedet. Här har det brustit rejält under regeringsperioden och kvinnorna har fått ta smällen. Därför behövs också jämställdhetsbudgetering, säger Jungner-Nordgren.  

- Nu har vi sett tillräckligt av regeringens politik som skapar ojämställdhet och ojämlikhet. Det är dags för en feministisk regering som tar jämställdhetsfrågorna på allvar, säger Jungner-Nordgren.

För mer information:
Förbundsordförande Anna Jungner-Nordgren
anna.jungner-nordgren@kvinnoforbundet.fi
040-508 14 44

 

Petra Qvist-Hämäläinen