Ann-Sofi Backgren vill fortsätta som vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet

08.03.2019 kl. 09:00
Ann-Sofi Backgren från Korsnäs ställer upp för omval till vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet. Backgen har under de senaste åren varit aktiv inom europeiska jämställdhetsprojekt och lett Kvinnoförbundets internationella utskott. Hon anser att ett aktivt jämställdhetsarbete ger konkurrensfördelar i ett framtidsperspektiv.

Pressmeddelande 8.3.2019

Ann-Sofi Backgren från Korsnäs ställer upp för omval till vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet. Backgen har under de senaste åren varit aktiv inom europeiska jämställdhetsprojekt och lett Kvinnoförbundets internationella utskott. Hon anser att ett aktivt jämställdhetsarbete ger konkurrensfördelar i ett framtidsperspektiv.

- Jämställdhet och ekonomisk tillväxt är tätt sammankopplade. Att starta, äga och driva företag har så här långt varit en typiskt manlig sysselsättning trots att det finns många goda undantag. Då det gäller entreprenörskap och kvinnor finns en stark utvecklingspotential eftersom ökningen av egenföretagare förväntas vara större bland kvinnor än män. Därför är det viktigt att integrera ett jämställdhetsperspektiv i företags- och affärsrådgivning, säger Backgren.

- Den växande andelen deltidsföretagare där man kombinerar anställning med eget företag har fått förhållandevis liten uppmärksamhet. Oftast är det just denna väg som är inkörsporten för många kvinnor. På senare tid har vi sett framväxten av företag inom digitalt entreprenörskap, såsom influencers och bloggare, där unga kvinnor finns i framkanten, säger Backgren.

Backgren anser att det är oerhört viktigt att säkerställa unga kvinnors möjlighet till företagande vid sidan om föräldraskap.

- Det behövs en lagändring så att kvinnliga företagare också kan ansöka om familjeledighetsersättning av FPA för sina egna föräldraskapskostnader. Många unga kvinnor startar eget företag och blir så kallade egenföretagare, men om de föder barn har de inte rätt till egen föräldraledighetsersättning. Denna politik främjar varken mer kvinnlig företagsamhet eller mer barnafödande i Finland, säger Backgren.

Under Backgrens ordförandeskap i Österbottens förbunds jämställdhetsgrupp har Österbotten som ett av de första landskapen i Finland undertecknat den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Backgren har fungerat som Kvinnoförbundets vice ordförande sedan 2016. Kvinnoförbundets årsmöte väljer nytt presidium söndag 24.3 på Hanaholmen i Esbo.

För mer information:
Ann-Sofi Backgren
ann-sofi@brand-sofi.fi
050-522 26 42

Petra Qvist-Hämäläinen