Tiina Kujala vill fortsätta som vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet

13.03.2019 kl. 11:47
Tiina Kujala från Esbo ställer upp för omval som vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet. Kujala är speciellt intresserad av utbildnings-, klimat- och flyktingfrågor.

Pressmeddelande 13.3.2019

Tiina Kujala från Esbo ställer upp för omval som vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet. Kujala är speciellt intresserad av utbildnings-, klimat- och flyktingfrågor.

Kujala som har lett Kvinnoförbundets organisationsutskott under de två senaste åren vill fortsätta arbetet med att utveckla förbundets organisation och stärka och aktivera lokalavdelningarna.

 - Det är i lokalavdelningarna som vi kan stärka jämställdhetsabetet på gräsrotsnivå runt om i landet. Många nationella och kommunala beslut och inbesparingsåtgärder drabbar kvinnor, familjer och kvinnodominerade yrkesgrupper, säger Kujala.

Kujala är oroad över att regeringens sparåtgärder riskerar att öka marginaliseringen och försämra kvaliteten på yrkesutbildningen. Hon anser att det är speciellt viktigt att det finns tillräckliga resurser inom utbildningen och den förebyggande social- och hälsovården.

- Kommunerna borde allt oftare stöda t.ex. seniorer, arbetslösa och familjer, så att alla har möjlighet att  syssla med idrott och kultur på fritiden. Ökad aktivitet minskar på ensamhet och marginalisering samtidigt som det ökar välmåendet.

- Studerandena bör ha tillräcklig kontakt med både lärare och studiehandledare inom andra stadiets utbildning. Sparåtgärderna och reformerna som förverkligats under de senaste åren orsakar ökade risker för att många unga avbryter sina studier eller blir färdiga utan att ha tillräckliga kunskaper att varken studera vidare eller utöva yrket, säger Kujala.

Kujala har också samarbetat med unga företagarkvinnor och sett på nära håll hur svårt det kan vara att kombinera familjeliv med företagarrollen.

- Företagarna bör ha samma rätt till flexibelt arbetsliv, familjeledigheter och vid behov sjukledighet eller arbetslöshetspenning som övriga anställda.

Tiina Kujala arbetar som vuxenpedagog och informatör. Hon valdes till vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet år 2017. Svenska Kvinnoförbundet samlas till årsmöte i Esbo den 23-24 mars.

För mer information:
Tiina Kujala
tiina@tiinakujala.fi
040-576 2497

 

Petra Qvist-Hämäläinen