Anna Jungner-Nordgren fortsätter leda Svenska Kvinnoförbundet

24.03.2019 kl. 10:55
- Den viktigaste frågan just nu, vid sidan av klimatfrågan, är förverkligandet av lika rättigheter för alla, oberoende av kön, sexuell läggning eller bakgrund. Det är hög tid att jämställdhet igen blir en del av den politiska agendan i Finland och i Europa, säger Jungner-Nordgren.

Pressmeddelande 24.3.2019

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte valde under söndagen ordförande för det kommande verksamhetsåret. Anna Jungner-Nordgren omvaldes enhälligt till förbundsordförande. Hon poängterar att det behövs kraftfulla aktörer som i alla lägen står upp för flickors, kvinnors och minoriteters rättigheter, speciellt med tanke på de stundande riksdags- och EU-valen.

- Den viktigaste frågan just nu, vid sidan av klimatfrågan, är förverkligandet av lika rättigheter för alla, oberoende av kön, sexuell läggning eller bakgrund. Det är hög tid att jämställdhet igen blir en del av den politiska agendan i Finland och i Europa, säger Jungner-Nordgren.

Nu måste flickor och kvinnor få det stöd och skydd de behöver.

- Finland klarar inte av att skydda flickor och kvinnor från våld eller hot om våld. Dessutom är det  tydligt att den rådande ekonomiska politiken, i kombination med bristen på jämställdhetspolitik, har lett till att kvinnor drabbats hårdare än män av regeringens nedskärningar. I Finland behövs mer målmedveten jämställdhetsbudgetering, säger Jungner-Nordgren.  

Jungner-Nordgren vill se att SFP sitter med i nästa regering och att Svenska Kvinnoförbundets krav på regeringsperioden då beaktas.

- Nästa regering kommer att ha en viktig uppgift i fråga om jämställdhetsutvecklingen. Med Svenska Kvinnoförbundets feministiska politik kan Finland bli världens mest jämställda samhälle. Jag lovar att vi ska vara en stark och högljudd röst för en ambitiös familjeledighetsreform, tillräckliga resurser för att avskaffa alla former av våld mot kvinnor och våld i hemmet och återinförande av den subjektiva rätten till dagvård, säger Jungner-Nordgren.

- Jämställdhet är grunden för en hållbar samhällsutveckling och för att vi ska kunna möta klimatutmaningen, säger Jungner-Nordgren.

För mera information:

Förbundsordförande Anna Jungner-Nordgren
040-508 14 44

Petra Qvist-Hämäläinen