Backgren: Vi måste ta tillvara kvinnliga företagares potential

24.03.2019 kl. 11:20
Svenska Kvinnoförbundets årsmöte har idag gett vice ordförande Ann-Sofi Backgren från Korsnäs förnyat förtroende. Backgren har fungerat som en av förbundets tre vice ordförande sedan 2016.

Pressmeddelande 24.3.2019

Backgren: Vi måste ta tillvara kvinnliga företagares potential

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte har idag gett vice ordförande Ann-Sofi Backgren från Korsnäs förnyat förtroende. Backgren har fungerat som en av förbundets tre vice ordförande sedan 2016.

- Jag är oerhört tacksam för förtroendet att få fortsätta som vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet. Vi är ett välmående förbund, vårt medlemsantal växer och vi både syns och hörs. Jag vill gärna vara med och fortsätta jobba för en jämställd värld, börjande här hemma, säger Backgren.

Backgren har under det senaste året haft i uppdrag att utvärdera alla Finlands pågående EU-program ur ett jämställdhetsperspektiv för EIGE, EU:s jämställdhetsinstitut. Hon lyfter upp ekonomisk osäkerhet och brist på finansiering som de största hindren för kvinnors företagande. Informationsgången måste bli bättre.

- Små och medelstora företag i Europeiska unionens medlemsländer kan få ekonomiskt stöd från EU i form av bidrag, lån och garantier, men många känner inte till dessa former av EU-finansiering. 

- Nya och särskilt små och medelstora företag skapar årligen över fyra miljoner nya arbetstillfällen i EU. Därför är det viktigt att även i detta sammanhang mobilisera den insats som potentiella kvinnliga företagare kan bidra med, säger Backgren.

För mer information:

Ann-Sofi Backgren
050-522 26 42