Westerholm: Jag vill arbeta för att aktivera flera unga i Kvinnoförbundet

24.03.2019 kl. 11:22
Svenska Kvinnoförbundets årsmöte har idag valt Anita Westerholm, 24, från Ekenäs, Raseborg till en av förbundets tre vice ordförande.

Pressmeddelande 24.3.2019

Westerholm: Jag vill arbeta för att aktivera flera unga i Kvinnoförbundet

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte har idag valt Anita Westerholm, 24, från Ekenäs, Raseborg till en av förbundets tre vice ordförande. Westerholm studerar juridik och ekonomi, är förtroendevald i Raseborg samt är styrelsemedlem i Svenska Kvinnoförbundet i Karisnejden. Westerholm ser att det finns en efterfrågan på den politik Kvinnoförbundet för. 

- Jag ser fram emot att få axla ansvaret som vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet och fortsätta föra vår viktiga feministiska politik. Jag vill arbeta för att aktivera flera unga i förbundet och visa att man inte behöver vänta på att SU-åldern är förbi innan man aktiverar sig inom Kvinnoförbundet, säger Westerholm.

Westerholm har särskilt engagerat sig i frågor som rör bekämpande av våld och att varje individ har självbestämmanderätt över sin kropp. Hon gläder sig särskilt över årsmötesmotionen som explicit i lag vill förbjuda kvinnlig könsstympning.

- Att det explicit ur lag framgår att kvinnlig könsstympning är förbjudet ger en klar signal om att det inte är acceptabelt. Jag vill att vi i Finland aktivt bekämpar våld och efterlever det vi förbundit oss till genom undertecknandet av Istanbulkonventionen, som trädde i kraft i Finland i augusti 2015. Vi måste också inrätta flera skyddshemsplatser och stödcenter för offer för sexuellt våld, säger Westerholm.

Förutom Westerholm valde Svenska Kvinnoförbundets årsmöte under söndagen Anna Jungner-Nordgren till förbundsordförande samt Ann-Sofi Backgren och Lotta Keskinen till vice ordförande.

För mer information:
Vice ordförande Anita Westerholm
0440557565