SFP är ett av de bästa partierna på att lyfta jämställdhet

29.03.2019 kl. 15:34
Centret för jämställdhetsinformation har gjort en sammanställning över partiernas målsättningar för att främja jämställdhet under nästa regeringsperiod. Svenska folkpartiet (SFP) placerar sig i toppen.

Pressmeddelande 29.3.2019

SFP är ett av de bästa partierna på att lyfta jämställdhet

Centret för jämställdhetsinformation har gjort en sammanställning över partiernas målsättningar för att främja jämställdhet under nästa regeringsperiod. Svenska folkpartiet (SFP) placerar sig i toppen.

- Jag är stolt över att vi i SFP:s valprogram lyfter fram många konkreta jämställdhetskrav inom en bredd av områden, så som återinförandet av subjektiva rätten till dagvård och förnyandet av föräldraledigheterna enligt 6+6+6-modellen, säger riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson, SFP:s partiordförande.

- Såväl i Svenska Kvinnoförbundet som i SFP har vi länge jobbat med en mångfald av jämställdhetsfrågor och det är glädjande att detta får synlighet. Jag tänker till exempel på behovet av en ny translag, en reform av sexualbrottslagen och fler åtgärder för att förebygga våld i när- och parrelationer, säger Anna-Junger Nordgren, Svenska Kvinnoförbundets ordförande.

Henriksson och Jungner-Nordgren glädjer sig också över att 53 % av SFP:s riksdagskandidater är kvinnor. Finlands riksdag har ännu aldrig haft en jämn könsfördelning - männen är fortfarande i majoritet.

- För att jämställd representation ska bli verklighet krävs det även att kandidatlistorna är jämställda. Här måste alla partier dra sitt strå till stacken.

För mer information:

Anna-Maja Henriksson, tel. 050 512 2377

Anna Jungner-Nordgren, tel. 040 508 14 44