Jungner-Nordgren: EU ska också vara kvinnornas

30.04.2019 kl. 12:18
Jämställdhet mellan kvinnor och män är en av EU:s grundläggande värderingar men det behövs ännu insatser för att nå ett jämställt Europa. Det finns ett stort behov av en ny europeisk jämställdhetsstrategi för kommissionen, och det är oerhört viktigt att jämställdhetsåtgärder genomsyrar EU:s budget.

Pressmeddelande 30.4.2019

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en av EU:s grundläggande värderingar men det behövs ännu insatser för att nå ett jämställt Europa. Det finns ett stort behov av en ny europeisk jämställdhetsstrategi för kommissionen, och det är oerhört viktigt att jämställdhetsåtgärder genomsyrar EU:s budget. Det här lyfter Svenska Kvinnoförbundets ordförande, kandidat i Europaparlamentsvalet Anna Jungner-Nordgren upp inför EU-valet.

- Jag vill jobba för ett jämställt beslutsfattande. Kvinnor är fortfarande underrepresenterade i politiken i hela EU och detta gäller också för EU-institutionerna, säger Jungner-Nordgren.

Svenska Kvinnoförbundet kräver att medlemsstaterna föreslår fler kvinnliga kandidater som framtida EU-kommissionärer.

- Det är direkt pinsamt att Finland varit medlem i EU i 24 år, men ännu inte haft en kvinnlig kommissionär, säger Jungner-Nordgren.

Fler kvinnor i Europa måste få chansen att välja ett yrkesliv, försörja sig och bidra till välfärden och till ett blomstrande Europa. EU:s mål är att uppnå en gemensam sysselsättningsgrad på 75 %, i dag är kvinnors sysselsättningsgrad i hela EU 66 %.

- Jag vill se en mer jämställd arbetsmarknad i Europa. Idag har Europa världens mest välutbildade hemmafruar. Det är ohållbart om vi ska klara oss i den globala konkurrensen. EU måste dessutom ta på sig ledartröjan för att minska lönegapet mellan män och kvinnor, säger Jungner-Nordgren.

För mera information:
Anna Jungner-Nordgren, ordförande
tel. 040 508 14 44

Petra Qvist-Hämäläinen