Det är dags för ett jämställt Europa!

07.05.2019 kl. 14:35
Svenska Kvinnoförbundet lanserar idag sitt EU-valsprogram. Förbundet vill se ett jämställt Europa med särskilda satsningar på trygghet, digitalisering och arbetsmarknad.

Pressmeddelande 7.5.2019

Det är dags för ett jämställt Europa!

Svenska Kvinnoförbundet lanserar idag sitt EU-valsprogram. Förbundet vill se ett jämställt Europa med särskilda satsningar på trygghet, digitalisering och arbetsmarknad.

- Inget land i EU är fritt från våld mot flickor och kvinnor. Fyra av tio kvinnor har utsatts för fysiskt våld och en av tio kvinnor för sexuellt våld. Hedersrelaterat våld förekommer i hela unionen och årligen riskerar 180 000 flickor och kvinnor att utsättas för könsstympning, säger Anna Jungner-Nordgren, Svenska Kvinnoförbundets ordförande.

- Det är hög tid att EU tar det könsbaserade våldet på allvar och ratificerar och implementerar Istanbulkonventionen. Svenska Kvinnoförbundet vill också se att ett direktiv om våld mot kvinnor införs och att direktivet för offers rättigheter implementeras till fullo.

En annan form av våld är det växande nätbaserade våldet. Kvinnor löper 27 gånger större risk än män att utsättas för trakasserier på nätet och begränsar i större utsträckning vad de uttrycker på nätet på grund av rädsla för aggression och sexualiserad mobbning. Offentliga personer som politiker, journalister och forskare är särskilt utsatta. Då röster hotar bli nedtystade hotas också hela vår demokrati.

- EU måste stärka könsperspektivet i alla sina digitala policyn genom att inkludera till exempel sexistiskt hatprat. Kommissionen bör införa ett könsperspektiv i dialogen med IT-industrin gällande hat på nätet, säger Jungner-Nordgren.

Svenska Kvinnoförbundet lyfter även upp att miljoner kvinnor i EU står utanför arbetsmarknaden. Sysselsättningsgraden för kvinnor är 66 %, för män 78 %. Variationerna mellan medlemsländerna är stora.

- EU har världens mest högutbildade hemmafruar. För att främja kvinnors tillträde till arbetsmarknaden borde medlemsländerna snabba på implementeringen av Barcelonamålsättningarna som handlar om att säkerställa tillgången till småbarnspedagogik. Sambeskattning för par tillämpas fortfarande i vissa länder och borde frångås, säger Anna Jungner-Nordgren.

Hela valprogrammet hittas här.

För mer information:

Anna Jungner-Nordgren, ordförande
tel. 040 508 14 44