Intresseanmälan till Kvinnoförbundets utskott 2019-2021

15.05.2019 kl. 10:28
Nu är det dags att söka till Svenska Kvinnoförbundets utskott! Vill du vara med och påverka Kvinnoförbundets verksamhet och politik? Vi har flera intressanta utskott att välja mellan. Deadline för ansökan är den 26.5.

Svenska Kvinnoförbundets verksamhet bedrivs också i utskott. Utskotten är organ för olika områden så som nationell jämställdhetspolitik, internationellt samarbete och förbundets ekonomi och organisation. Utskottens medlemmar och ordförande utses av förbundsstyrelsen.

Nu är det dags att söka till Kvinnoförbundets utskott! Vi har flera intressanta utskott att välja mellan. Deadline för ansökan är den 26.5. Ansök via länken här.

Jämställdhetspolitiska utskottet

Jämställdhetspolitiska utskottet (JämU) stöder förbundets politiska verksamhet. Utskottet arbetar bland annat för en jämställd arbetsmarknad, sexuella och reproduktiva rättigheter, jämställdhet i vården, könsminoriteters rättigheter och jämställdhet i klimatpolitiken. Utskottet följer upp motionerna från årsmötet och deltar i arbetet med politiska program och pamfletter. Om du vill jobba med en bredd av jämställdhetsfrågor så är det här utskottet något för dig!

Internationella utskottet

Det internationella utskottet (IU) ansvarar för Kvinnoförbundets internationella verksamhet och upprätthåller kontakten till våra internationella samarbetsparter. Utskottet planerar förbundets internationella samarbeten och evenemang. Utskottet arrangerar även studiebesök till nationella samarbetsparter. Om du är intresserad av internationell jämställdhetspolitik så är det här utskottet för dig!

Organisationsutskottet

Organisationsutskottet (OrgU) engagerar sig i organisationsutveckling och medlemsvård. Utskottet samarbetar med lokalavdelningarna och deltar i utvecklingen av förbundets regionala och lokala aktivitet. Utskottet initierar och arrangerar även verksamhet för förbundets förtroendevalda. Gillar du t.ex. att planera utbildningar eller har du visioner för medlemsvärvning eller verksamheten? Då är organisationsutskottet något för dig! Du är välkommen med i utskottet oberoende om du är ny medlem eller erfaren kvinnoförbundare – allas idéer behövs.

Ekonomiutskottet 

Ekonomiutskottet bereder ekonomiska frågor inom Kvinnoförbundet. Utskottet följer upp och planerar förbundets ekonomi långsiktigt. Utskottet ansöker även om understöd och stipendier för förbundets verksamhet. Ekonomiutskottet tillsätts för verksamhetsåret 2019-2020. Om du brinner för ekonomi eller vill vara med och stärka och utveckla Kvinnoförbundets ekonomiska profil så är det här utskottet för dig.

Intresseanmälan till utskotten

Utskottsarbetet passar både nya medlemmar och sådana som har varit med länge. Utskotten sammanträder 3-5 gånger per år. Mötena 
hålls oftast via videokonferens mellan våra kanslier i Helsingfors, Vasa och Åbo. Vi strävar också efter att träffas ett par gånger per år för möten med inbjudna gäster eller studiebesök. Deadline för ansökan till utskotten är 26.5. Ansök till utskotten via Lyyti: https://www.lyyti.in/kvinnis_utskott

Vi svarar på frågor om utskottens verksamhet på info@kvinnoforbundet.fi.

Förbundsstyrelsen tillsätter utskotten i juni och de nya utskotten sammankallas till möte i augusti-september. 

Petra Qvist-Hämäläinen