Jämställdheten har återfått sin plats på den politiska agendan

03.06.2019 kl. 13:13
Viljan att driva jämställdhetsfrågor är stark i den nya regeringen. Regeringsprogrammet som presenterades idag innehåller flera framsteg för jämställdheten och kvinnors rättigheter, säger Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren.

Pressmeddelande 3.6.2019

Anna Jungner-Nordgren: Jämställdheten har återfått sin plats på den politiska agendan

Viljan att driva jämställdhetsfrågor är stark i den nya regeringen. Regeringsprogrammet som presenterades idag innehåller flera framsteg för jämställdheten och kvinnors rättigheter, säger Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren.

- En länge efterlängtad familjeledighetsreform, återinförande av den subjektiva rätten till dagvård, en förnyelse av translagen och en reform av sexualbrottslagstiftningen så att definitionen av våldtäkt baseras på samtycke är några av Svenska Kvinnoförbundets målsättningar som finns med i det nya regeringsprogrammet, säger Jungner-Nordgren.

Jungner-Nordgren har höga förväntningar på att den nya regeringen ska prioritera de grupper i samhället som drabbades hårdast under den förra regeringsperioden.

- Jämställdhetsplaner i småbarnspedagogiken och mindre grupper på dagis, satsningar på att förebygga våld mot kvinnor och tryggandet av transpersoners och interkönade barns kroppsliga integritet och mänskliga rättigheter är alla åtgärder som skyddar och erbjuder bättre förutsättningar för individer som är i en särskilt utsatt ställning, säger Jungner-Nordgren.

- Det är särskilt fint att regeringen kommer att inrätta en självständig och oberoende nationell rapportör för våld mot kvinnor, säger Jungner-Nordgren.

Svenska Kvinnoförbundet har jobbat hårt tillsammans med kvinnoorganisationer över partigränserna för att jämställdhet och kvinnors rättigheter ska få den uppmärksamhet och de resurser som behövs för att jämställdhetsutvecklingen inte ska stagnera i Finland.       

- De senaste fyra årens politiska nedprioritering av jämställdhet och mänskliga rättigheter ser nu äntligen ut att få ett slut. Nu kavlar vi upp ärmarna och jobbar tillsammans för att Finland ska bli världens mest jämställda och barnvänliga land, ett land där mänskliga rättigheter förverkligas för alla och utvecklingen är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar med tanke på kommande generationer, säger Jungner-Nordgren.

För mera information:
Anna Jungner-Nordgren, ordförande
tel. 040 508 14 44

Petra Qvist-Hämäläinen