Jungner-Nordgren: Finland borde sänka tampongskatten

19.08.2019 kl. 11:53
Det blir ingen sänkning av den så kallade tampongskatten, sade finansminister Mika Lintilä till tidningen Keskisuomalainen i helgen. Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren säger att det är ojämställd skattepolitik att nödvändiga hygienprodukter som mensskydd beskattas enligt den högsta skattesatsen.

Det blir ingen sänkning av den så kallade tampongskatten, sade finansminister Mika Lintilä till tidningen Keskisuomalainen i helgen. Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren säger att det är ojämställd skattepolitik att nödvändiga hygienprodukter som mensskydd beskattas enligt den högsta skattesatsen.  

- De höga kostnaderna för mensskydd är något som kvinnor tvingas betala på grund av sitt kön. Den höga skattesatsen innebär att menstruerande personer måste lägga tusentals euro på mensskydd under sin livstid. Det här utgör en stor månatlig utgift speciellt för unga flickor och kvinnor, säger Jungner-Nordgren.

Bindor och tamponger omfattas fortfarande av den högsta mervärdesskattesatsen i Finland på 24 procent, vilket är bland de högsta i EU. Detta trots att både kvinnoorganisationer och EU-parlamentets resolution om jämställdhet och EU:s skattepolitik uppmanar medlemsländerna att helt avskaffa den så kallade tampongskatten. Irland har helt slopat tampongskatten, medan till exempel Frankrike har sänkt skatten till 5,5 procent och Spanien till 10 procent.    

-  Kostnaderna borde sänkas för dessa produkter, så att alla har råd och tillgång till mensskydd, oavsett inkomst. Jag hoppas att regeringen ser över skattepolitiken ur ett jämställdhetsperspektiv och sänker momsen på mens- och inkontinensskydd under den här regeringsperioden, säger Jungner-Nordgren.

Svenska Kvinnoförbundet förespråkar att skattesatsen på mens- och inkontinensskydd sänks från 24 procent till den reducerade skattesatsen 10 procent, vilket är samma som för bland annat läkemedel och hälsoprodukter som säljs på apoteket.   

För mer information:

Anna Jungner-Nordgren, ordförande
tel. 040 508 14 44

Petra Qvist-Hämäläinen