Backgren: Familjeledigheterna måste svara bättre på företagarnas behov

05.09.2019 kl. 08:34
Vi har inte råd med ett familjeledighetssystem som gör att kvinnor tvekar inför att bli företagare av oro för hur det ska gå att kombinera med föräldraskap, säger Backgren idag på företagarnas dag.

I höst inleder social- och hälsovårdsministeriet beredningen av en familjeledighetsreform. Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Ann-Sofi Backgren påminner regeringen om att inte glömma företagarna i reformen.

- Vi har inte  råd med ett familjeledighetssystem som gör att kvinnor tvekar inför att bli företagare av oro för hur det ska gå att kombinera med föräldraskap, säger Backgren idag på företagarnas dag.

Omkring en tredjedel av företagarna är i Finland kvinnor. Kvinnliga företagare under 35 år utgör endast 15 procent av företagarna. Backgren påpekar att det finns en oerhörd potential och outnyttjat kunnande i kvinnors företagande.

- Vi måste se till att familjeledighetssystemet fungerar lika bra oavsett om man är anställd eller företagare. Ensamföretagande kvinnor måste i fortsättningen få familjeledighetsersättningen på 2500 euro från Folkpensionsanstalten också för sina egna föräldraskapskostnader, säger Backgren.

För tillfället kan företagare endast få ersättningen av FPA för kostnader som uppstår på grund av anställdas föräldraledigheter. Backgren anser att det här diskriminerar kvinnliga ensamföretagare samt försvårar deras möjligheter att tryggt kunna kombinera företagande och föräldraskap.

- Jag vill se ett bättre socialskydd överlag för ensamföretagarna, i kombination med en mer flexibel modell för familjeledigheterna. Det måste bli lättare och smidigare att vara företagare vid sidan av familjeledigheter utan att mista sin föräldrapenning, säger Backgren.

Svenska Kvinnoförbundet driver en familjeledighetsreform som bidrar till ett jämställt föräldraskap och som ger fler valmöjligheter och större flexibilitet för företagare och olika slags familjer.

För mer information:

Ann-Sofi Backgren, vice ordförande
050-522 26 42

Petra Qvist-Hämäläinen