Westerholm: Dags att definiera våldtäkt utifrån bristande samtycke 

18.09.2019 kl. 09:33
Idag för riksdagen en remissdebatt om medborgarinitiativet om att definiera våldtäkt utifrån avsaknad av samtycke. Anita Westerholm, vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet, vill se en lagändring som tydligt signalerar att den sexuella självbestämmanderätten inte under några omständigheter får kränkas. 

Pressmeddelande 18.9.2019

Idag för riksdagen en remissdebatt om medborgarinitiativet om att definiera våldtäkt utifrån avsaknad av samtycke. Anita Westerholm, vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet, säger att det borde vara en självklarhet att sex och sexuellt umgänge ska baseras på samtycke i Finland år 2019.  

- Jag vill se en lagändring som tydligt signalerar att den sexuella självbestämmanderätten inte under några omständigheter får kränkas. Det är fråga om sex endast då samtliga deltar av fri vilja, säger Westerholm. 

I flera europeiska länder, exempelvis Sverige, Island, Storbritannien och Tyskland, definieras våldtäkt redan utifrån bristande samtycke. Inom internationell rätt har man under de senaste åren flera gånger poängterat att frånvaron av samtycke vid samlag bör vara straffbart. Westerholm säger att sexualbrottslagstiftningen helt klart släpar efter i Finland. 

- Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna konstaterade redan år 2003 att samlag utan samtycke är detsamma som våldtäkt. Internationella organisationer har upprepade gånger uppmanat Finland att ändra sin sexualbrottslagstiftning. Bland annat har FN:s CEDAW-kommitté uppmanat Finland att ändra på lagstiftningen så att våld inte utgör det centrala kriteriet för en våldtäkt, säger Westerholm.  

Westerholm välkomnar de höjda budgetmedel som föreslås för polis- och rättsväsendet och hoppas att det bland annat leder till mera förebyggande arbete.   

- Det är viktigt att det utöver en lagändring görs satsningar på förebyggande arbete och för att stärka myndigheternas kompetens när det gäller sexualbrott och hur man bemöter offren, säger Westerholm. 

För mer information: 
Anita Westerholm, vice ordförande 
Tel. 044-0557565 

 

Petra Qvist-Hämäläinen