Bild på ordförande Anna Jungner-Nordgren

Jungner-Nordgren: Elva år på oss att uppnå globala målen

24.10.2019 kl. 10:35
FN-dagen, som firas i dag, är en bra påminnelse om de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 som världens länder gemensamt antagit för fyra år sedan. Målen ska bidra till socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 i världens alla länder.

FN-dagen, som firas i dag, är en bra påminnelse om de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 som världens länder gemensamt antagit för fyra år sedan. Målen ska bidra till socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 i världens alla länder.

- Det här betyder att vi endast har elva år på oss att bland annat utrota fattigdom, uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män, skapa fredliga och trygga samhällen samt stoppa klimatförändringen, säger Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren.

Jämställdhet är en övergripande princip i hela agendan och ses både som ett mål i sig och som en förutsättning för att nå alla andra 16 mål i agendan.

- Ambitionerna är höga för att uppnå jämställdhet och förstärka alla kvinnors och flickors rättigheter och möjligheter. Målet är att göra slut på all diskriminering och våld mot kvinnor och flickor. Det ska också bli ett slut på människohandel, barnäktenskap och könsstympning. Kvinnor ska också ha samma rättigheter som män när det gäller pengar och egendom, till exempel rätten att ärva. Målet är också ett jämställt ledarskap, såväl i näringslivet som i politiken, säger Jungner-Nordgren.  

Det behövs en kursändring på många håll i världen där flickors och kvinnors rättigheter är hotade och har tagit steg tillbaka, inte minst då vi talar om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Det för med sig enorma konsekvenser för både individen och samhället i stort.

- Mycket ska göras på kort tid, och Finland har alla möjligheter att visa riktningen och också ställa krav på andra länder. Det är oerhört viktigt att vi fortsätter jobba för flickors och kvinnors rättigheter, i FN men också på hemmaplan, säger Jungner-Nordgren.

För mer information:
Anna Jungner-Nordgren, ordförande
tel. 040 508 14 44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petra Qvist-Hämäläinen