Bild på Anna Jungner-Nordgren

Jungner-Nordgren: Ge sjukdagpenning för utbrändhet

21.01.2020 kl. 13:47
Idag är utbrändhet ett växande problem framför allt bland unga kvinnor. Allt fler upplever stress i vardagen och rapporterar symptom på svår utbrändhet. Det här är ett stort problem bland unga kvinnor som kan få långtgående konsekvenser i livet, säger Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren.

Idag är utbrändhet ett växande problem framför allt bland unga kvinnor. Allt fler upplever stress i vardagen och rapporterar symptom på svår utbrändhet. Det här är ett stort problem bland unga kvinnor som kan få långtgående konsekvenser i livet, säger Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren.

Antalet depressionsdiagnoser har också stigit stadigt de senaste tjugo åren i Finland. Det saknas statistik på hur många av de som får en depressionsdiagnos som lider av utmattning eller arbetsrelaterad utbrändhet, eftersom de inte klassificeras som medicinska diagnoser i Finland.

- För tillfället är Sverige det enda EU-landet som använder den internationella diagnosklassificeringen ICD-10 för utmattningssyndrom som en godkänd medicinsk diagnos. Finland borde ta efter Sverige och erkänna utbrändhet som en diagnos som ger rätt till sjukledighet med sjukdagpenning, säger Jungner-Nordgren.

Enligt nuvarande lagstiftning får man längre förmåner med en depressionsdiagnos än utbrändhet eller utmattningssymptom. Det här betyder att diagnosen måste vara depression för att patienten ska kunna vara långtidssjukskriven med rätt till sjukdagpenning, när det egentligen kan handla om utbrändhet eller utmattningssymptom.

- Samhället och arbetsplatserna förändras och allt fler drabbas av utbrändhet. Det är viktigt att alla som drabbas får en korrekt diagnos och sjukskrivning med rätt till ersättning. Ett erkännande av arbetsrelaterad utbrändhet som en medicinsk diagnos skulle även öppna upp för en samhällsdiskussion kring orsakerna bakom utbrändhet och nödvändiga förebyggande åtgärder kunde genomföras i samhället och arbetslivet, säger Jungner-Nordgren.

Svenska Kvinnoförbundet arrangerar i samarbete med Svenska Bildningsförbundet seminarieserien Diagnos duktig - Hur kan vi frigöra oss från prestationsångesten och skapa balans i livet? Första seminariet går av stapeln i Helsingfors på G18 tisdag 21.1.2020.

För mer information:
Anna Jungner-Nordgren, ordförande
tel. 040 508 14 44

 

Petra Qvist-Hämäläinen