Bild på Lotta Keskinen

Lotta Keskinen vill fortsätta som Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande

26.02.2020 kl. 11:41
Lotta Keskinen från Helsingfors ställer upp för omval som vice ordförande i Svenska Kvinnoförbundet. Keskinen har fungerat som förbundets vice ordförande sedan mars 2018 och lett Kvinnoförbundets jämställdhetspolitiska utskott.

- Det arbete vi gör i Svenska Kvinnoförbundet har långtgående effekter i arbetet för ett jämställt och välmående samhälle. Vi är ett starkt förbund som arbetar systematiskt med att belysa olika slags jämställdhetsutmaningar, säger Keskinen.

- Från förra regeringsperioden 2015-19 har vi nu, i och med den nya regeringen där SFP också finns representerad, övergått till en human och människonära politik. Svenska Kvinnoförbundet fortsätter sitt viktiga arbete för alla människors lika värde, möjligheter och friheter, säger Keskinen.

Keskinen, som förra veckan besökte Kambodja och Thailand för att bekanta sig med utvecklingsprojekt som stöder särskilt utsatta och de i risk för marginalisering, poängterar betydelsen av det globala jämställdhets- och människorättsarbetet.

- Finska biståndsrojekt som räddar människohandelsoffer, stöder barn och unga med olika fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar, hjälper sexuellt utnyttjade pojkar, gravida unga flickor och kvinnor som lämnats ensamma, utbildar kvinnor om förlossning och bysamhällen i agrikultur och hållbar odling, är oerhört viktiga med tanke på arbetet för att nå FN:s globala hållbarhetsmål, säger Keskinen.

- Det är vårt ansvar att som välfärdsstat föra en feministisk utrikespolitik och stödja dem som kämpar för grundläggande mänskliga rättigheter. Jag glädjer mig över regeringens senaste beslut om att hjälpa 175 asylsökande i nöd, säger Keskinen.

- Än finns det mycket kvar att göra för jämställdheten både på hemmaplan och ute i världen. Jag är motiverad att fortsätta arbetet som vice ordförande i vårt härliga förbund, säger Keskinen.

Lotta Keskinen är ekonomie magister och politices kandidat från Åbo Akademi. Hon jobbar som Investment Manager för fastighetsplaceringar och innehar förtroendeuppdrag inom SFP, Helsingfors kyrkliga samfällighet, Johannes församling och Helsingfors stad.

Svenska Kvinnoförbundet väljer ny förbundsordförande och tre vice ordförande på sitt årsmöte i Närpes den 21-22 mars 2020. Förbundsordförande Anna Jungner-Nordgren har tidigare meddelat att hon inte ställer upp för omval. Den här veckan har vice ordförande Ann-Sofi Backgren meddelat att hon inte ställer sig till förfogande för omval som vice ordförande.
 

För mer information:
Lotta Keskinen
lotta@lottakeskinen.fi
tel. 041 505 5755

Pressmeddelande 26.2.2020

 

Petra Qvist-Hämäläinen