Anita Westerholm: Våld mot kvinnor under isolering måste bekämpas

20.03.2020 kl. 00:00
Under den pågående krisen med coronaviruset drabbas hela samhällsekonomin och allt från hälsovården till utbildningen påverkas av stora förändringar. De kvinnor som utsätts för våld i när- eller parrelationen utgör en extra sårbar grupp som inte får glömmas bort i dessa tider. De behöver speciellt samhällets stöd och hjälp, säger Anita Westerholm, vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet.

- Medan allas uppmärksamhet är på epidemin och de åtgärder som vidtas för att minska smittans spridning, är det lätt hänt att offren för våld i familjen försummas. När människor tvingas stanna hemma så finns det även en baksida – många kvinnor och barn är utsatta för våld i hemmet. Vi får inte vända dem ryggen under denna oroliga tid, säger Westerholm.

Epidemin har haft en stor inverkan på våldet i nära relationer på olika håll i världen. Erfarenheter från Kina visar att mäns våld mot kvinnor i nära relationer ökade under isoleringen på grund av coronaviruset. Europeiska kvinnorättsorganisationer varnar nu för att utvecklingen kan bli densamma i Europa.                      

- Självklart måste politikerna vidta krafttag för att minska spridningen av coronaviruset. Samtidigt måste vi se till att ta kvinnors och barns utsatthet på allvar. Finland är det näst våldsammaste landet i Europa för kvinnor, och de kvinnor som utsätts för våld kan nu ha svårare att fly från förövaren, säger Westerholm.

Det utbredda våldet mot kvinnor är ett av Finlands största människorättsproblem. Det drabbar även många barn och unga, som nu är extra utsatta i och med att de är isolerade i hem där deras mamma riskerar att bli misshandlad. Det här har långtgående konsekvenser för barnens utveckling och psykiska hälsa och välmående.

- Nu måste myndigheterna agera kraftfullt för att visa att vi står på de utsatta kvinnornas och barnens sida, säger Westerholm.

- Jag vill se nationella informationskampanjer om vart man kan vända sig för hjälp om man utsätts för våld i hemmet. Skyddshemmen och kvinnojourerna behöver tilldelas behövliga resurser så att de kan intensifiera sitt arbete. Polisen bör också ha beredskap att agera så fort de får larm om våld i hemmet, säger Westerholm.

Våldet mot kvinnor kommer inte att försvinna någonstans under krisen med epidemin. Nu när många är hemma så är det extra viktigt att visa att vi bryr oss om våra medmänniskor. Vi har alla ett ansvar att agera och stå på de svagastes sida, speciellt i kristider.

För mer information:
Anita Westerholm
anita@anitawesterholm.fi
tel. 044-055 7565

 

Petra Qvist-Hämäläinen