Bild på Anita Westerholm

Anita Westerholm: Rätten till abort får inte begränsas i skuggan av coronapandemin!

15.04.2020 kl. 11:10
- Kristider utnyttjas nu på olika håll i världen till att göra lagändringar som begränsar flickors och kvinnors mänskliga rättigheter. Det här kan vi inte acceptera! Svaret från Finland måste vara att vi inte kan acceptera att rätten till abort begränsas i EU i skuggan av coronapandemin, säger Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Anita Westerholm, och syftar på utvecklingen i Polen.

Medan världen fokuserar på coronaviruset och dess konsekvenser passar flera delstater i USA på att införa abortförbud medan Polens parlament den här veckan ska behandla lagförslag om att ytterligare begränsa rätten till abort och att kriminalisera sexualundervisningen åt barn.

- Kristider utnyttjas nu på olika håll i världen till att göra lagändringar som begränsar flickors och kvinnors mänskliga rättigheter. Det här kan vi inte acceptera! Svaret från Finland måste vara att vi inte kan acceptera att rätten till abort begränsas i EU i skuggan av coronapandemin, säger Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Anita Westerholm, och syftar på utvecklingen i Polen.

Polen har redan en av Europas strängaste abortlagar. Abort är endast tillåten om graviditeten är en följd av ett brott så som våldtäkt eller incest, hotar kvinnans hälsa eller fostret är gravt missbildat.

- En ytterligare begränsning i dessa redan strikta lagar skulle slå hårt mot Polens kvinnor. Lagförslaget om att kriminalisera sexualundervisningen är även det farligt med tanke på barns och ungas rätt till sexuell och reproduktiv hälsa i Polen, säger Westerholm.

Lagförslagen har behandlats flera gånger av Polens parlament, men massiva demonstrationer och intensiva påtryckningar har varit helt avgörande för att lagförslagen inte har körts igenom. Nu innebär coronapandemin att människor måste stanna hemma och inga demonstrationer är tillåtna.

- Nu behövs internationell påtryckning för att Polen ska stoppa försöken att begränsa aborträtten och sexualundervisningen i en tid då alla länder istället borde satsa på medborgarnas hälsa och trygghet, säger Westerholm.

Även i USA är situationen alarmerande. Med hänvisning till att resurserna inom sjukvården behöver koncentreras till vården av coronapatienter har flera delstater använt krisen som ursäkt för att införa abortförbud.

- Läget i USA och Polen visar hur sårbar aborträtten är på flera håll i världen. Nu måste omvärlden sätta ner foten och visa att aborträtten aldrig får inskränkas. Kvinnors rätt till sin kropp måste i alla lägen försvaras, säger Westerholm.

För mera information:
Anita Westerholm, vice ordförande
anita@anitawesterholm.fi
tel. 044-055 7565

Petra Qvist-Hämäläinen