Bild på Anna Jungner-Nordgren

Jungner-Nordgren berömmer regeringens jämställdhetsprogram

25.06.2020 kl. 14:30
En familjeledighetsreform som uppmuntrar till ett jämställt uttag av föräldraledigheterna, en totalreform av sexualbrottslagstiftningen som ska ta sin utgångspunkt i rätten till sexuell självbestämmanderätt och en förnyelse av translagen är alla viktiga åtgärder för att förverkliga jämställdhet, säger Jungner-Nordgren.

Pressmeddelande 25.6.2020

Regeringens nya jämställdhetsprogram som presenterades idag innehåller flera viktiga åtgärder för att lyfta jämställdhetsarbetet till en ny nivå i Finland, säger Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren.

- En familjeledighetsreform som uppmuntrar till ett jämställt uttag av föräldraledigheterna, en totalreform av sexualbrottslagstiftningen som ska ta sin utgångspunkt i rätten till sexuell självbestämmanderätt och en förnyelse av translagen är alla viktiga åtgärder för att förverkliga jämställdhet, säger Jungner-Nordgren.

Jungner-Nordgren välkomnar särskilt satsningarna för att förebygga och bekämpa det utbredda våldet i vårt land, och nämner som exempel en förnyelse av lagen om besöksförbud så att den bättre tryggar offrets rättigheter. Finland toppar fortfarande statistiken i Europa gällande våldet mot kvinnor. Upp till 47 procent av alla flickor och kvinnor som har fyllt 15 år har upplevt fysiskt eller sexuellt våld.

- Det näst vanligaste brottet mot liv i Finland är dråp där offret är en kvinna och gärningspersonen en nuvarande eller före detta partner. Mot den här dystra bakgrunden är det välkommet att ett program för att bekämpa våld mot kvinnor kommer att uppgöras, så att Finland lever upp till kraven i internationella människorättsavtal så som Istanbulkonventionen om förebyggande av våld mot kvinnor och våld i hemmet.

- Ett stärkt genomförande av Istanbulkonventionen förutsätter bland annat ökade stödtjänster för offer, ett större antal skyddshemsplatser och resursering för skyddshemmen till den nivå som förutsätts av Europarådet. De här är alla viktiga och länge efterlängtade steg i arbetet för att bekämpa det könsrelaterade våldet, säger Jungner-Nordgren.

Jungner-Nordgren betonar att det i efterdyningarna av coronapandemin är viktigt att jämställdhetsarbetet prioriterar de grupper i samhället som har drabbats hårt av krisen och restriktionerna. Hon efterlyser bland annat en utvärdering av könskonsekvenserna av den ökade andelen hemvård och närståendevårdare, av vilka en stor andel är kvinnor.

- Närståendevårdarna ligger i riskzonen bland annat för att bli utmattade. På grund av coronapandemin stängdes stödtjänsterna på många håll i landet och närståendevårdare har blivit utan tillräckliga möjligheter till vila och återhämtning. Många kvinnor i arbetslivet förvärvsarbetar samtidigt som de ger omsorg till någon närstående. Det är fint att jämställdhetsprogrammet tar fasta på att vi måste skapa ett arbetsliv som fungerar för anhöriga. Samhället måste kunna stöda dem bättre för att möjliggöra en fungerande balans mellan arbete och vård, säger Jungner-Nordgren.    

Fattigdomsrisken är överhängande för ensamboende äldre kvinnor, eftersom de låga lönerna inom kvinnodominerade branscher och avbrott i karriären på grund av familjeledigheter inverkar på pensionen. Därför ser Jungner-Nordgren att åtgärderna om ökad lönetransparens och jämnare familjeledigheter är viktiga incitament för att på lång sikt minska på fattigdomen bland äldre kvinnor.

- Av alla 75-år fyllda kvinnor är 24 procent fattiga och pensionsskillnaden mellan kvinnor och män är hela 21 procent. De som kämpar med de lägsta pensionerna kämpar dessutom ofta även med dålig hälsa eftersom den låga pensionen inte räcker till läkarbesök och mediciner, säger Jungner-Nordgren.

För mera information:

Anna Jungner-Nordgren, ordförande
Tel. 040 508 14 44

 

Petra Qvist-Hämäläinen