Bild på Sari Somppi

Sari Somppi: Barn ska få straffrättslig status då de bevittnar våld i hemmet

02.10.2020 kl. 09:00
Våld i par- och närrelationer är ett av Finlands största människorättsproblem. I medeltal har nästan var tredje finländsk kvinna fallit offer för fysiskt eller sexuellt våld av sin nuvarande eller tidigare partner. Det här innebär att det finns otaligt många barn som bevittnar våld mellan sina föräldrar i hemmet. Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Sari Somppi vill se en lagförändring där barn ses som målsägande vid bevittnande av våld i nära relationer.

När en rättsprocess sätts igång har barnen i dagens läge ingen straffrättslig status, vilket innebär att de inte ses om målsägande, alltså som brottsoffer.  

- Om barnet skulle ha en straffrättslig ställning som brottsoffer skulle det ha rätt till en företrädare som skulle bevaka barnets intressen i både förundersökningen och rättegången. Barnet skulle även ha rätt till skadestånd, säger Somppi.

Somppi anser att det här skulle förbättra barnets ställning i situationer med våld inom familjen. Dessutom skulle det vara en viktig markering i samhället att det inte är acceptabelt att barn bevittnar våld.

- Det förekommer en ökad risk för psykisk och fysisk ohälsa för barn som bevittnar våld hemma, både på kort och på lång sikt. Att bevittna våld i hemmet har samma effekt som att själv utsättas för fysisk misshandel, säger Somppi.

Det här är skadligt för barnet, eftersom det rör sig om anknytningspersoner som ska ge barnet en trygg barndom.

- Studier har visat att barn som bevittnat familjevåld i framtiden får utmaningar med socialt samspel och nära relationer. Aggressivitet, depression och antisocialt beteende är vanliga symtom. Dessutom kan barnet få ett felaktigt inlärningsmönster att våld är den bästa metoden att få kontroll i konfliktsituationer, säger Somppi.

I Storbritannien, Ungern och i vissa delstater i USA finns redan lagar där barn ses som målsägande då de bevittnar våld i hemmet. I Sverige diskuteras just nu ett lagförslag och omröstningen planeras ske i januari 2021.

- Nu är det dags för Finland att se till att våra barn får straffrättslig status när de bevittnar våld i hemmet. Det här är ett viktigt steg för att Finland ska kunna bli det barnvänligaste landet i världen, säger Somppi.

För mer information:
Sari Somppi, vice ordförande
tel. 044-557 5246

Fotograf: Jessica Lindgren

Petra Qvist-Hämäläinen