Bild på Anita Westerholm

Anita Westerholm välkomnar nya åtgärder för bekämpning av våld mot kvinnor

22.10.2020 kl. 12:35
Idag presenterade justitieminister Anna-Maja Henriksson statsrådets program för bekämpning av våld mot kvinnor. Programmet ska genomföras under en treårsperiod från hösten 2020 till våren 2023.

Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm är nöjd över det omfattande programmet. Westerholm lyfter speciellt upp vikten av det förebyggande arbetet och nya åtgärder för att ta itu med olika våldsformer så som sexuella trakasserier, digitalt våld och hedersrelaterat våld.   

- Det är glädjande att det bland åtgärderna finns nytänk speciellt då det handlar om det omfattande problemet med sexuella trakasserier och digitalt våld som riktar sig mot flickor och unga kvinnor, säger Westerholm.

Nästa år inleds en kampanj som syftar till att förebygga sexuella trakasserier och våld mot unga kvinnor där fokus sätts på den roll vi alla har att ingripa då vi bevittnar trakasserier.

- Ingen ska lämnas ensam i en hotfull situation. Var och en av oss som åskådare av trakasserier har ett ansvar att hjälpa och stöda den utsatta, säger Westerholm.

Inom ramen för programmet för bekämpning av våld mot kvinnor kommer ett rikstäckande kunskapscenter för hedersrelaterat våld att grundas inom Institutet för hälsa och välfärd (THL).

- Det är viktigt att stärka expertisen i frågor om hedersrelaterat våld i Finland. Därför ser jag det som ett välkommet initiativ att kunskapscentret kommer att få en anställd koordinator som ansvarar för samordnandet av arbetet mot hedersrelaterat våld, säger Westerholm.

Programmet för bekämpning av våld mot kvinnor fokuserar i synnerhet på att förbättra förundersöknings- och de rättsliga myndigheternas kunnande i frågor som rör våld mot kvinnor.

- Det är ytterst viktigt att alla som jobbar med och möter offer för våld i sitt arbete har det kunnande som behövs för att identifiera våldsutsatta och kan hänvisa dem vidare till hjälp- och stödsystemet, säger Westerholm.

Under coronapandemin har behovet av stödtjänster med låg tröskel ökat. Polisens hemlarm ökade med nästan 50 procent i början av 2020. Organisationerna märkte också en betydande ökning av antalet kontakter relaterade till våld i nära relationer.

- Därför ser jag det som betydelsefullt att åtgärdsprogrammet stöder organisationernas viktiga arbete med att erbjuda tjänster och skyddsåtgärder för personer som utsätts för våld, säger Westerholm.

För mer information:
Anita Westerholm, ordförande
044-055 7565

 

Petra Qvist-Hämäläinen