Blomqvist och Westerholm: Alla har rätt till ett liv fritt från våld

25.11.2020 kl. 15:41
Idag är det internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Våld mot kvinnor är ett av Finlands största människorättsproblem. Bland EU-länderna är Finland det land där kvinnor är näst mest utsatta för våld.

- Ingen ska utsättas för våld, utan varje fall är ett för mycket. Könsbaserat våld är ett människorättsproblem och ett jämställdhetsproblem. Våld skapar trauman för lång tid, både för våldsoffret och för de barn som bevittnar våldet, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

Ungefär en tredjedel av alla kvinnor i Finland har blivit utsatta för våld av en nuvarande eller före detta partner. År 2019 kom 10 600 fall av våld i nära relationer till myndigheternas kännedom i Finland och i 76,8 procent av fallen var offret en kvinna.

- I regeringen arbetar vi aktivt för att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor, både på nationellt plan och genom EU. Det är av särskild vikt att detta arbete också fortsätter under coronakrisen. Regeringens åtgärdsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor och EU:s jämställdhetsstrategi är viktiga verktyg i det här arbetet. Alla har rätt att leva ett liv i trygghet, understryker Blomqvist.

Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm välkomnade tidigare i höst programmet för bekämpning av våld mot kvinnor som utarbetats under ledning av justitieminister Anna-Maja Henriksson. I programmet finns 32 åtgärdsförslag och nästa år inleds bland annat en kampanj som syftar till att förebygga sexuella trakasserier och våld mot unga kvinnor där fokus sätts på den roll vi alla har att ingripa då vi bevittnar trakasserier.

- Arbetet för att förebygga och bekämpa våld måste göras på alla nivåer. Vi ska skapa ett samhälle fritt från våld, ett samhälle där det står klart att den som blivit utsatt inte ska känna skam och att skulden ska läggas på förövaren. Till exempel inom polis- och rättsväsendet måste kompetensen när det gäller bemötandet av offer förbättras, säger Westerholm.

Under coronapandemin har behovet av stödtjänster med låg tröskel ökat. Polisens hemlarm ökade med nästan 50 procent i början av 2020. Organisationerna märkte också en betydande ökning av antalet kontakter relaterade till våld i nära relationer.

- Det är av oerhörd vikt att jämställdhetsprogrammet och programmet för bekämpning av våld mot kvinnor förverkligas och att organisationernas viktiga arbete med att erbjuda tjänster och skyddsåtgärder för personer som utsätts för våld stöds och tryggas. Det handlar om liv och död, vi har inte råd att vänta, säger Westerholm.

För mer information:
Anita Westerholm
Svenska Kvinnoförbundet, ordförande
044-055 7565

Petra Qvist-Hämäläinen