Bild på Anita Westerholm

Anita Westerholm: Vi är inte jämställda så länge kvinnor är underrepresenterade i beslutsfattandet

12.01.2021 kl. 12:18
Den 18 april går kommunalvalet av stapeln. Kommunfullmäktige ska representera alla kommunens invånare så att beslutsfattandet tar hänsyn till en större mångfald av perspektiv, säger Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm i ett pressmeddelande.

- Det är viktigt att man i beslutsfattandet tar hänsyn till behoven hos personer som representerar olika ålder, kön och bakgrund och att i förväg bedöma hur besluten påverkar olika grupper av invånare, säger Westerholm. Hon nämner hälsa, vårdansvaret, segregeringen inom utbildning och yrkesval samt upplevelsen av trygghet som exempel där det fortfarande finns könsskillnader.

Idag är unga, kvinnor och personer med invandrarbakgrund underrepresenterade. Endast 39 procent av ledamöterna i Finlands fullmäktigesalar är kvinnor och cirka 30 procent av styrelse- och nämndordförandena är kvinnor.

- Här måste det ske en förändring. Vi är inte jämställda så länge kvinnor är underrepresenterade i beslutsfattandet. Det behövs olika perspektiv och erfarenheter i det kommunala beslutsfattandet, säger Westerholm.

I en rapport från år 2019 framkommer att av de finländska kommunalpolitikerna utsätts fler kvinnor än män för hatprat. I Plan Internationals undersökning ”Free To Be Online” framkommer att många flickor som en följd av nättrakasserier har minskat eller till och med avslutat sitt användande av kanalen där trakasserierna skett. I Finland har var sjunde flicka avslutat det konto där hon har utsatts för nättrakasserier.

- Det är ett stort problem för vår demokrati att flickor och kvinnor tystas och försöker tystas så här. Vi måste trygga flickors och kvinnors möjlighet att delta på samma villkor på nätet och i den offentliga debatten, allt annat är ett misslyckande, säger Westerholm.

Westerholm framhåller att vårens kommunalval är ett viktigt val ur jämställdhetssynvinkel. Coronapandemin har påverkat speciellt kvinnor och kvinnodominerade branscher.

- Det är viktigt att de negativa effekterna av pandemin minimeras i kommunerna. Nu behöver vi feministiska kandidater som andas framtidstro, som står upp för ett välmående, hållbart och jämställt samhälle, säger Westerholm.

År 2017 invaldes Westerholm till Raseborgs stadsfullmäktige med tredje flest röster i kommunen. Hon meddelar nu att hon ställer upp för omval i kommunalvalet i april.

- Idag vet jag ännu bättre hur stor betydelse det har vem som är beslutsfattare. Jag vet att de värderingar, erfarenheter och tankar jag har behöver en röst i beslutsfattandet. Jag vill vara med och skapa en mer livskraftig, jämställd och hållbar hemkommun där invånarna trivs och mår bra, säger Westerholm.

För mer information:
Anita Westerholm, ordförande
044-055 7565

Petra Qvist-Hämäläinen