Bild på Pia Sundell

Pia Sundell vill fortsätta som Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande

10.03.2021 kl. 08:31
Pia Sundell ställer sig till förfogande för omval till vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet. Sundell har fungerat som förbundets vice ordförande sedan september 2020.

- Det har varit en stor ära att få arbeta som vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet. Jag har upplevt mina sex månader i förbundets presidium som väldigt givande och jag är full av energi att fortsätta påverka i jämställdhetsarbetet, säger Sundell.

Finland har ställts inför stora utmaningar i och med den pågående coronapandemin. Som expert inom barn- och familjeärenden ser Sundell många saker som oroar henne.

- Jag är framför allt orolig för hur barn och ungdomar ska klara sin vardag i dessa undantagstider med restriktioner som begränsar livet och umgänget med vänner på många sätt. Faktum är att många barn och unga har det jobbigt. Likaså många vuxna. Väldigt många människor kämpar just nu både i och för sin vardag, säger Sundell.

- Nödvändiga åtgärder måste vidtas för att främja speciellt barn och ungas trygghet och psykiska hälsa i efterdyningarna av coronapandemin, säger Sundell.

Trots att mycket av samhällets och politikernas resurser och fokus har gått till att bekämpa pandemin har inte våra tidigare utmaningar försvunnit.

- Vi måste fortsätta arbetet för att bekämpa våldet mot kvinnor, vi måste vidta effektiva åtgärder för att uppnå lönejämställdhet och vi ska fortsättningsvis göra insatser för att garantera alla elever och studerande en trygg skolgång utan mobbning och sexuella trakasserier. Jag vill fortsätta arbeta för ett jämställt samhälle, systerskap och feministiska perspektiv. Tillsammans kan vi påverka och göra skillnad, säger Sundell.

Sundell arbetar som verksamhetsledare för Barnavårdsföreningen i Finland. Hon är ordförande för Svenska Kvinnoförbundets organisationsutskott och styrelsemedlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs. Hon ställer även upp för SFP i kommunalvalet 2021. Svenska Kvinnoförbundets årsmöte ordnas i år digitalt den 27 mars.

För mer information:

Pia Sundell
pia.sundell@bvif.fi
040-501 9105

Petra Qvist-Hämäläinen