Bild på Sari Somppi

Sari Somppi vill fortsätta som vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet

11.03.2021 kl. 14:10
Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Sari Somppi ställer upp för omval på årskongressen som ordnas digitalt den 27 mars. Somppi vill fortsätta utveckla samhället i en mer jämställd riktning.

- Vi behöver bli bättre på att lyfta fram diversitet i det politiska beslutsfattandet. Därmed ska kommunala nämnder ledas av både män och kvinnor och styrelseposter tillsättas jämställt, säger Somppi.

Arbetslivet är ännu inte jämställt i Finland. Det syns inte minst i löneskillnader mellan kvinnor och män och på könsfördelningen hos dem som innehar höga positioner.

- Alla arbetsgivare måste arbeta förebyggande med jämställdhet på arbetsplatsen. All forskning tyder på att anställda mår bäst i företag som satsar på jämställdhet, säger Somppi.

Som psykolog betonar Somppi konsekvenserna av psykisk ohälsa såväl för samhället som för den enskilda individen.

- Nu måste vi investera i mentalvården. Det förebyggande arbetet har stor betydelse eftersom de förebyggande mentalvårdstjänsterna kan förhindra att problemen blir mer komplexa, säger Somppi.

- Vi behöver utöka lågtröskeltjänsterna inom mentalvården med mera resurser. I dagsläget kan kommunernas social och hälsovård inte svara för ungdomars behov av mentalvård, varefter köer inom specialsjukvården växer, säger Somppi.

Somppi vill även fortsätta arbeta för en lagförändring där barn skulle ses som målsägande vid bevittnande av våld i nära relationer. Om barn skulle ha straffrättslig ställning som brottsoffer skulle de ha rätt till en företrädare som skulle bevaka barnets intressen i både förundersökning och rättegång. Barn skulle även ha rätt till skadestånd.

- En lagändring skulle vara en viktig markering i samhället att det inte är acceptabelt att barn bevittnar våld inom familjen eller i nära relationer. Det förekommer en ökad risk för såväl psykisk som fysisk ohälsa på både kort och lång sikt för de barn som bevittnar våld i familjen, säger Somppi.

Somppi har fungerat som Kvinnoförbundets vice ordförande sedan september 2020. Somppi är kriminolog, psykolog och arbetar som regiondirektör för Brottsofferjouren. Hon är även fullmäktigeledamot i Vasa stadsfullmäktige och ställer upp för SFP i kommunalvalet i juni.

För mer information:
Sari Somppi
tel. 044-557 5246

Petra Qvist-Hämäläinen