Bild på Ramieza Mahdi

Ramieza Mahdi vill fortsätta som vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet

16.03.2021 kl. 11:12
Ramieza Mahdi meddelar att hon ställer sig till förfogande för omval på Svenska Kvinnoförbundets årskongress som hålls digitalt den 27 mars 2021. Mahdi valdes till vice ordförande för förbundet i september 2020.

- Den korta tiden jag har varit vice ordförande har känts meningsfull och givande. Jämställdhet mellan könen, likabehandling av kommuninvånarna och iakttagande av de mänskliga rättigheterna är avgörande för välfärden och en socialt hållbar utveckling, säger Mahdi. 

Våld mot kvinnor är ännu ett omfattande problem i Finland.  Frihet från våld är en grundläggande mänsklig rättighet som vi i fortsättningen måste synliggöra och bevaka, säger Mahdi som vill fortsätta arbeta för ett jämställt och jämlikt Finland. 

- Alla föds lika, oavsett kön, etnicitet eller religiösa tillhörigheter. Det finns dock många aspekter av livet där människor inte behandlas lika. Det finns strukturer och komplexa mekanismer som hindrar människor att till fullo bli delaktiga i samhället, säger Mahdi.

Vid den här tiden varje år uppmärksammas veckan mot rasism.

- Uppmärksamheten i samband med kampanjen är välkommen, men intresset för åtgärder mot rasism är nödvändiga året om. Rasism är för många en verklig utmaning varje dag. Antirasistiska program behövs inom alla sektorer från småbarnspedagogiken och uppåt, säger Mahdi.

Mahdi betonar att förebyggande av etnisk diskriminering och främjande av integration måste vara ett tvåvägsarbete där också majoritetsbefolkningen inkluderas.

- För att bygga goda relationer mellan befolkningsgrupper behöver vi också åtgärda majoritetssamhällets syn på invandrare. Diskriminering och rasism hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle. Vi måste alla kämpa för att vårt samhälle ska vara antirasistiskt, säger Mahdi.

- Jag vill fortsätta arbeta i vårt förbund för ett inkluderande samhälle där alla trivs och känner sig delaktiga. Jag vill fortsätta påverka och förändra begränsande strukturer så att vi får ett samhälle som är rättvist och fritt från diskriminering, våld, rasism och sexism, säger Mahdi.

För mera information:
Ramieza Mahdi
tel.  045 669 3811

 

 

Petra Qvist-Hämäläinen