Bild på Anita Westerholm

Anita Westerholm återvald som ordförande för Svenska Kvinnoförbundet

27.03.2021 kl. 15:00
Svenska Kvinnoförbundets årsmöte har idag återvalt Anita Westerholm, 26, från Ekenäs, Raseborg, som förbundsordförande för Svenska Kvinnoförbundet.
Westerholm studerar juridik och ekonomi, och är stadsstyrelsens andra vice ordförande i Raseborg. För tillfället jobbar hon även som riksdagsassistent för jämställdhetsminister Thomas Blomqvist.

Westerholm brinner för  den politik Svenska Kvinnoförbundet för och för ett jämställt samhälle.  

- Det är en oerhörd ära och glädje att få förtroendet att fortsätta som ordförande för detta fantastiska förbund, jag är ödmjukt tacksam för det förtroendet, säger Westerholm.

Westerholm  poängterar inför det kommande kommunalvalet att kommunerna har en nyckelroll i förverkligandet av ett jämställt samhälle. De är nära människorna och kan direkt påverka. Det är av oerhörd vikt att det kommunala beslutsfattandet genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv, att kommunerna antar och implementerar den europeiska deklarationen om jämställdhet och att kommunerna tillämpar könsmedveten budgetering, säger Westerholm.

- Jag ser fram emot att i Svenska Kvinnoförbundet  fortsätta stöda våra förtroendevalda i kommunerna, vi ska bidra med vår kompetens och lyfta fram de jämställdhetsfrågor som vi gemensamt brinner för, säger Westerholm.

Westerholm vill som förbundsordförande fortsätta satsa på medlemsvård och medlemsrekrytering.

Förutom förbundsordförande återvalde Svenska Kvinnoförbundets årsmöte Ramieza Mahdi, Sari Somppi och Pia Sundell till vice ordförande för verksamhetsåret.

För mer information:
Ordförande, Anita Westerholm
0440557565
Petra Qvist-Hämäläinen