Anita Westerholm utanför sjukhus

Anita Westerholm: Arbete för jämställd välfärd måste göras i välfärdsområdena

01.02.2022 kl. 09:56
Om en månad, från och med 1 mars 2022 utövas den högsta beslutanderätten i välfärdsområdena av de nyvalda fullmäktige och från ingången av år 2023 ansvarar välfärdsområdena för ordnande av social- och hälsovården samt räddningstjänsterna.

När strukturerna nu byggs upp i välfärdsområdena finns alla förutsättningar att lägga grunden för och bygga upp jämställda välfärdsområden. Det ska erbjudas jämlik och högkvalitativ vård och omsorg  åt invånarna samt föras en ansvarsfull personalpolitik. 

 

- Från början ska ett jämställdhetsperspektivet integreras i all verksamhet. Jämställdhet och jämlikhet ska  vara i fokus när beslut fattas om vilken typ av tjänster och service man erbjuder samt om deras tillgänglighet. Det är också viktigt att det i fördelningen av såväl de ledande posterna som i nämnderna finns en mångfald av röster, säger Anita Westerholm, ordförande för Svenska Kvinnoförbundet.

 

En förutsättning för framgångsrikt arbete i välfärdsområdena är att arbetstagarna mår bra. En bra arbetsplats är trygg, fri från diskriminering och det satsas på personalens välmående. Det är viktigt med ett fungerande ledarskap där personalen känner sig hörd och erbjuds fortbildning. Trygga anställningsförhållanden och en tillräckligt stor personalstyrka samt en rimlig arbetsbörda är viktigt för att personalen ska orka i sitt arbete. 

 

- De nya fullmäktige i välfärdsområdena har en oerhört viktig uppgift framför sig, nu måste en god grund läggas. Klienten ska vara i centrum och bland annat ska  könskonsekvenserna av besluten och åtgärderna  granskas och bedömas, poängterar Westerholm

 

För mer information: 

Anita Westerholm, förbundsordförande

044-055 7565