Pia Sundell om kvinnlig könsstympning

Pia Sundell: Ökade resurser för att motarbeta kvinnlig könsstympning behövs!

06.02.2022 kl. 08:00
Idag den 6 februari uppmärksammas den internationella dagen mot kvinnlig könsstympning. Könsstympning medför flera risker och är ett allvarligt hälsoproblem, både fysiskt och psykiskt, för flickor och kvinnor världen över.

Det uppskattas att det för närvarande finns 200 miljoner flickor och kvinnor i världen som genomgått könsstympning samt att fyra miljoner flickor löper årligen risk för att bli könsstympade. 

 

- Finland är inget undantag, Man räknar med att ungefär 10 000 flickor och kvinnor i Finland har tvingats genomgå könsstympning och ännu fler riskerar att utsättas. Finland har genom internationella konventioner förbundit sig till att främja kvinnors och barns mänskliga rättigheter samt att förhindra våld som riktas mot kvinnor. Kvinnlig könsstympning är också brottsligt i Finland, säger Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Pia Sundell.

 

Med könsstympning av flickor och kvinnor avses alla ingrepp som rör borttagande av de externa genitalierna eller annan åverkan på könsorganet av kulturella eller andra icke-medicinska skäl.  Det mest förekommande är att flickorna könsstympas i åldern 0–15 år. Könsstympning av flickor och kvinnor är en tradition som kränker de mänskliga rättigheterna. Den bryter mot flera internationella konventioner om de mänskliga rättigheterna, såsom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Istanbulkonventionen.

 

- Resurserna för att bekämpa kvinnlig könsstympning måste ökas. Det behövs utbildning och informationsspridning på olika språk riktad dels till de grupper där könsstympning förekommer men också till personer som i sitt yrke kommer i kontakt med flickor och kvinnor som är i riskzonen för att drabbas eller redan har drabbats, tillägger Sundell.

 

Mer information:

Pia Sundell

040-501 9105

pia.sundell@bvif.fi