Anita Westerholm vill fortsätta leda Svenska Kvinnoförbundet

23.02.2022 kl. 11:18
Anita Westerholm ställer upp för omval till ordförande för Svenska Kvinnoförbundet. Westerholm valdes till ordförande i september 2020 och har lett förbundet sedan dess. Svenska Kvinnoförbundet sammanträder till årsmöte den 26-27 mars i Raseborg och väljer då en ny förbundsstyrelse.

- Jag brinner för jämställdhetsarbetet och är mycket motiverad att fortsätta leda vårt livskraftiga förbund. Jämställdhet kan och får inte tas för givet, utan det krävs målmedvetet, ihärdigt arbete och i det arbetet har Svenska Kvinnoförbundet en viktig roll, säger Anita Westerholm. 

Ett feministiskt- och jämställdhetsperspektiv behövs i allt politiskt arbete och beslutsfattande.  I ett välfärdssamhälle och en fungerande demokrati är jämställdhet en förutsättning och vi måste tillsammans arbeta mot olika former av diskriminering och förlegade strukturer för att skapa ett tryggt och jämlikt samhälle.  

- Svenska Kvinnoförbundets politik behövs på såväl lokal och regional som nationell och internationell nivå. Vi ska arbeta för att förverkliga våra målsättningar i kommunerna och välfärdsområdet och vi ska se till att jämställdhets- och jämlikhetsfrågor är synliga i nästa års riksdagsval, understryker Westerholm 

 

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet. Samtidigt är det uppenbart att det inte är verklighet och att det finns strukturer och mönster i samhället som förhindrar alla att förverkliga sig själva. Vi kräver att det i beslutsfattandet finns ett jämställdhetsperspektiv och att det vidtas åtgärder för att skapa ett jämställt samhälle.  

 

- Tillsammans uppnår man resultat och tillsammans med kvinnoförbundare vill jag fortsätta göra arbete för ett jämställt, hållbart samhälle där varje individ känner sig värdefull, delaktig och trygg, säger Westerholm. 

Westerholm är hemma från Ekenäs, Raseborg och arbetar som specialmedarbetare för justitieminister och partiordförande Anna-Maja Henriksson. Westerholm studerar juridik och ekonomi i Helsingfors och är fullmäktigeledamot och stadsstyrelsens ordförande  i Raseborg samt fullmäktigeledamot för Västra Nylands välfärdsområde.  

 

För mer information:  

Anita Westerholm 

Förbundsordförande 

044-055 7565