Sari Somppi vice ordförande

Sari Somppi vill fortsätta som vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet

16.03.2022 kl. 10:04
Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Sari Somppi ställer upp för omval på årskongressen som hålls på Svartå Slott 26-27 mars.

 Somppi vill fortsätta jobba för ett mer jämställt samhälle. 

-Jag vill vara med i förändringen och arbetet för ett jämställt samhälle, vi har fortfarande mycket arbete kvar både i samhällsstrukturerna men vi måste också bli bättre på att stöda den enskilda individen, säger Somppi. 

Arbetsmarknaden är fortfarande inte jämställd i Finland, vi ser ännu stora löneskillnader mellan kvinnor och män, och könsfördelningen ibland dem som innehar höga positioner är fortfarande ojämn. 

- Det är viktigt vi att garanterar trygga arbetsförhållanden och arbetsbelastningen inte blir tung i förhållande till lönen. Arbetsgivarna har ett ansvar att främja jämställdhet på arbetsplatsen, det gynnar både arbetstagarna och arbetsgivarna samt hela samhället, betonar Somppi.  

Somppi, som är psykolog, ser allvarligt på konsekvenserna av psykisk ohälsa både för individer men också samhället i helhet och anser att det krävs rejäla satsningar både på det förebyggande arbetet och mentalvården. 

-Vi måste investera i den mentala hälsan. Det förebyggande arbetet har en viktig roll och det är viktigt att det finns tillräckligt med tjänster och med lågtröskeln för att det ska vara enkelt och gå snabbt att få vård för att förhindra att problemen förvärras, tillägger Somppi. 

Somppi har fungerat som Kvinnoförbundets vice ordförande sedan september 2020. Somppi är kriminolog, psykolog och arbetar som regiondirektör för Brottsofferjouren. Hon är även fullmäktigeledamot i Vasa stadsfullmäktige och i välfärdsområdesfullmäktige i Österbotten. 

 

För mer information: 

Sari Somppi 

tel. 044-557 5246