Anita Westerholm gratis preventivmedel

Anita Westerholm: Unga under 25 år ska få tillgång till gratis preventivmedel

30.03.2022 kl. 12:11
Tisdag den 29 mars sammanträdde fullmäktige för Västra Nylands välfärdsområde till möte i Esbo. Under mötet inlämnades en motion där undertecknarna anför att det reserveras budgetmedel så att avgiftsfria preventivmedel är tillgängliga för alla under 25 år i Västra Nylands välfärdsområde.

Första undertecknare av motionen var Anita Westerholm, stadsstyrelseordförande i Raseborg och ordförande för Svenska Kvinnoförbundet.  

-Det är viktigt att preventivmedel är lättillgängligt för de unga. Det har visat sig att i antalet aborter och sexuellt överförda infektioner minskat i kommuner som erbjuder gratis preventivmedel. Jag gläds över att motionen fick brett stöd, motionen fick kring ett 40-tal underskrifter, säger Westerholm 

I motionen anförs också att ungas möjlighet att diskutera preventivmetod och sexuell hälsa med skolhälsovårdare eller annan personal inom den förebyggande hälsovården ska tryggas.  

-Resurserna är begränsade och i reformen är de många frågor som behöver sina försvarare, det här är en av dem. Arbete måste också göras för att man ska få likvärdig service på svenska och finska, för att alla ska ha kvalitativ närservice och för att tröskeln att söka hjälp ska vara låg, konstaterar Westerholm.  

 

För mera information:  

Anita Westerholm, 0440557565