vårdarna

Svenska Kvinnoförbundet: Vårdpersonalens löneutveckling måste förbättras!

05.04.2022 kl. 11:50
Löneutvecklingen för och arbetsförhållandena hos vårdpersonalen har under en lång tid varit ohållbara. Under coronapandemin har vårdpersonalen blivit ännu mer belastade. Vi står nu inför en reell vårdkris och i förlängningen en samhällskris. Svenska Kvinnoförbundet kräver högre löner för vårdpersonalen och förbättrade arbetsförhållanden.

- Vårdpersonal förväntas arbeta med låga löner, utan påverkningsmöjligheter eller flexibilitet i arbetet. Man förutsätts också kontinuerligt delta i fortbildningar för att konstant vara uppdaterad inom medicin- och vårdutveckling men trots det inga lönepåslag. Vårdare förväntas ge den bästa vården som finns, men lönen motsvarar inte arbetsinsatsen, säger Ramieza Mahdi, vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet. 

 

Ledarskapet inom vårdsektorn utgör även en viktig faktor för de anställda i hela organisationen. Arbetsgivaren har ett ansvar att skapa en god arbetsmiljö där de anställda känner engagemang och trivs på sin arbetsplats. Det är viktigt att de anställda upplever sig delaktiga inom organisationen och kan påverka sin arbetsbild. En högkvalitativ förutsätter även en god kommunikation mellan de anställda och ledarskapet. 

 

- En god vård är en av grundpelarna för ett välfärdssamhälle, om vårdbranschen går på knäna påverkar det också resten av samhället. Det krävs konkurrenskraftiga löner och arbetsförhållandena och en jämställd arbetsmiljö ska främjas, poängterar Anita Westerholm, ordförande för Svenska Kvinnoförbundet. 

 
Vårdarnas löner har länge haltat efter och⁣⁣ det krävs nu handlingskraft när det kommer till att förbättra vårdarnas löner och arbetsförhållanden, annars är vi snart utan vårdpersonal. Blir det brist på vårdpersonal kan välfärdsområdena tvingas hyra personal från bemanningsföretag, vilket i längden blir en dyr historia. 

 

- Det är viktigt att vi stöder kvinnodominerade branschers löneutveckling, Dessa löner borde ha höjts för länge sedan men nu står vi på bristningsgränsen, vi hoppas att förhandlingsparterna snabbt ska komma fram till en uppgörelse som vårdpersonalen vinner på, säger Pia Sundell, vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet.

 

Utbildningen för vårdpersonal är 3,5 år lång och resulterar i en kandidatexamen, ändå är lönerna avsevärt lägre än hos andra, mansdominerade, yrken med motsvarande utbildning.  Att jobba inom vården innebär också ett stort ansvar, det är både fysiskt och psykiskt krävande. Dessutom innebär det obekväma arbetstider, risk för smittor och övertidsarbete blir allt vanligare. 

 

- Det handlar helt tydligt om en kvinnofälla och hur man ser på vårdyrket, vi måste komma åt problemet på en strukturell nivå och en högre lön skulle göra utbildningen och yrket mera attraktivt, anser Sari Somppi, vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet.