Pia Sundell

Vi stöder alla lågavlönade kvinnodominerade branschers kamp!

06.04.2022 kl. 13:56
Kvinnodominerade yrken har lägre lön än mansdominerade. De största kvinnliga arbetsgrupperna finns inom vård- och omsorgsbranschen och utbildning.

Det är ofta inom kommunen och numera också välfärdsområdena som de lågavlönade jobben finns och kvinnorna dominerar i kommuner och städer när det kommer till dessa. Enligt Statistikcentralen var medianlönen för ordinarie arbetstid för kvinnor 2 850 euro i månaden och för män 3 313 euro inom kommunsektorn år 2019.  

Personal inom utbildning och småbarnspedagogik också länge kämpat för högre löner. Pedagoger uppfyller samhällsbärande funktioner och det är av allra största vikt att vi har tillräckligt med personal inom branschen och att personalen får en tillräckligt bra lön som motsvarar arbetsbördan. En god barnomsorg och utbildning lägger grunden för framtiden och öppnar upp för möjligheter samt motarbetar utanförskap och marginalisering. En flykt från branschen hotar hela Finlands välfärd.