bild på Anita Westerholm

Anita Westerholm: Självbestämmanderätten och jämlikhet ska säkerställas i steriliseringslagen!

04.05.2022 kl. 09:11
Svenska Kvinnoförbundet vill att steriliseringslagen revideras och att individens självbestämmanderätt stärks.

Enligt den nuvarande steriliseringslagen kan sterilisering utföras utan medicinsk orsak när personen fyllt trettio år eller  fött tre barn eller ensam eller tillsammans med sin make har sammanlagt tre minderåriga barn. Sterilisering är den enda preventivmetod det stadgas om i lag  

- Den nuvarande steriliseringslagen är föråldrad och en kränkning av självbestämmanderätten över sin kropp. Steriliseringslagen lägger människor i en ojämlik position, poängterar Anita Westerholm, ordförande för Svenska Kvinnoförbundet. 

Om den som önskar bli steriliserad är gift ska maken i mån av möjlighet beredas möjlighet att informeras om ingreppets innebörd. Avsikten är att se vems sterilisering som är ändamålsenligare. I praktiken har det även visat sig att kvinnor kan nekas sterilisering även om de uppfyller kriterierna i lagen då läkarna inte alltid sympatiserar med steriliseringsavsikter. 

- Vi i Svenska Kvinnoförbundet vill stärka den kroppsliga självbestämmanderätten och att steriliseringslagen revideras. Uppmaningen om att maken bör närvara vid ett rådgivningstillfälle ska slopas. Dessutom är det fel och förlegat att skilja på gifta och ogifta på det här sättet, säger Westerholm. 

Sterilisering har den högsta åldersgränsen för självbestämmanderätt i finsk lag. Åldersgränsen för frivillig sterilisering motiveras med att en person kan ändra uppfattning senare. Frivillig infertilitet är en idé som i många fall uppstår mycket tidigt och varar livet ut. Studier visar att det är få barnlösa som ångrar sig efter sterilisering, varje år görs några tiotal återställningar i Finland, de flesta för dem som redan fött barn. I Finland är kraven för sterilisering strängare än i de andra nordiska länderna. I Sverige, Norge och Danmark är den allmänna åldersgränsen 25 år och i Danmark kan sterilisering erhållas redan 18 år efter ett halvårs betänketid. 

- Åldersgränsen på 30 år är för hög. Vi vill att lagen ändras och att social- och hälsovårdsministeriets etiska delegation Etene gör en utredning och rekommendation för vilken den sänkta åldersgränsen borde vara, tillägger Westerholm 

 

För mera information:

Anita Westerholm, förbundsordförande

0440557565