bild på kvinnoförbundet presidium

Trygga, hållbara och jämställda arbetsförhållanden krävs inom den offentliga sektorn

17.06.2022 kl. 12:13
Kvinnorna är välfärdssamhällets ryggrad bland den offentliga sektorns anställda. Kvinnor är i betydligt högre grad än män anställda inom den offentliga sektorn i Finland. Inom social- och sjukvården utgör kvinnornas andel av arbetskraften 86 % och inom utbildningssektorn är andelen 68%. (2019)

En segregerad arbetsmarknad korrelerar även med en segregerad lönesättning inom kvinnodominerade branscher. Kvinnors löner på hela arbetsmarknaden utgör i medeltal 84 % av männens löner medan kvinnornas löneinkomst utgör 87 % av männens inom den kommunala sektorn och i staten är kvinnors löneinkomster i genomsnitt 88 % av männens inkomster. (2019)

Det är hög tid för jämställda löner och god arbetsmiljö inom den offentliga sektorn.

Vi får inte titta på då arbetskraften försvinner till andra marknader och länder som kan locka med högre löner, bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är dags att säkra vårt välfärdssamhälle. De som sliter varje dag för allas vårt välmående och välbefinnande, som sköter om och utbildar våra barn och som vårdar våra äldre och förser oss med de trygghetsaspekter vi behöver i vår vardag, ska ha det erkännande de förtjänar. Lönerna måste vara konkurrenskraftiga, jämställda och lika för likvärdigt arbete.

Vi måste garantera att den nordiska välfärdsmodellen fortsätter vara ett grundläggande del av samhällsbygget nu och i framtiden.