Anita Westerholm allas rätt att älska

Anita Westerholm: Ännu krävs mycket arbete för sexuella- och könsminoriteters rättigheter!

16.07.2022 kl. 07:32
Svenska Kvinnoförbundet jobbar för ett inkluderande och jämlikt samhälle där alla människors lika värde och lika rättigheter respekteras och efterlevs. Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm är mycket upprörd och ser oroande på den senaste tidens attacker mot HBTQI+-samhället och understryker att vi måste fortsätta jobba för alla människors lika rättigheter i samhället.

- Vi måste göra vårt yttersta för att bekämpa hat och intolerans. Arbetet för allas lika värde och allas rätt att älska måste garanteras och ske övergripande i hela samhället och även på alla nivåer i beslutsfattandet, säger Anita Westerholm. 

 

Psykisk ohälsa är högt förekommande hos HBTQI+-personer, speciellt hos unga. För att motarbeta detta behöver skolorna ha tillgång till verktyg för att motarbeta diskriminering så som fortbildning för lärare och annan skolpersonal samt en inkluderande undervisning och sexualundervisning. Vi måste också stöda organisationer som arbetar för likabehandling.  

 

-Det är oerhört viktigt att translagen reformeras omedelbart, den nuvarande lagstiftningen kränker de mänskliga rättigheterna. Vi måste också arbeta för att kompetensen om HBTQI+-personers situation för att minska diskriminering och garantera ett likvärdigt bemötande i samhället, tillägger Westerholm. 

 

 

För mer information: 

Anita Westerholm,  

Förbundsordförande 

0440557565