Anita Westerholm framför riksdagen

Anita Westerholm: Satsningar på trygghet i budgeten är välkomna !

22.09.2022 kl. 17:00
Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm gläds bland annat åt de satsningar som görs för att stärka jämställdheten och brottsoffers ställning.

Under justitieminister, SFP:s partiordförande Anna-Maja Henrikssons  ledning effektiviseras besöksförbudet. Därtill blir ansökan om besöksförbud kostnadsfri och  brott mot besöksförbud ska behandlas skyndsamt.  

 

–  Svenska Kvinnoförbundet har under flera års tid arbetat för att effektivare trygga den skyddade personens rättigheter, de här ändringarna är mycket viktiga och välkomna. Bland annat för offer för våld i nära relationer ökas säkerheten, säger Westerholm  

 

I budgeten föreslås även anslag för att försnabba rättsprocesserna där barn är brottsoffer. 

 

– Barn som fallit offer för brott är i en sårbara ställning och händelsen kan få långt  gående konsekvenser. Att straffprocesserna är så smidiga som möjligt är mycket viktigt. Det är mycket  essentiellt barnets ställning stärks, poängterar Westerholm. 

 

I statsbudgeten föreslås permanenta och temporära åtgärder för att stärka barnfamiljernas trygghet, i december utbetalas ett extra barnbidrag och dagvårdsavgifterna sänks permanent. 

 

– Barnfamiljer drabbas hårt av de stigande priserna och åtgärder som främjar barnfamiljer är välkomna. Att stöden ökar för ensamförsörjare och studerande med  barn samt att barntillägget ökar i arbetslöshets- och utkomstödet är betydelsefulla insatser  som beaktar olika typer av familjer, säger Anita Westerholm. 

 

För tilläggsinformation: 

Anita Westerholm, förbundsordförande Svenska Kvinnoförbundet 

044-055 7565