Bild på Svenska Kvinnoförbundets presidium Pia Sundell, Sari Somppi, Anita Westerholm och Ramieza Mahdi

Jämställdhetsarbetet måste ledas målmedvetet

27.07.2023 kl. 12:00
Henrika Backlunds sommarprat om sin karriär inom försvarsmakten har gett upphov till diskussion i media och kommentarsfälten. Svenska Kvinnoförbundet anser att det är mycket viktigt att diskussionen om jämställdhets- och jämlikhetsarbete begås och att det inte får stanna där utan att arbetet behöver göras målmedvetet.

- Trakasserier, diskriminering, pennalism och mobbning behöver förebyggas och bekämpas effektivt, liksom i samhället överlag finns det absolut ingen plats för det inom försvarsmakten. Attityderna måste förändras, ingen ska behöva uppleva det Backlund berättar om. Personer som utsatts för det är berättigade en ursäkt. Jämställdhet kräver engagemang av alla. Det behövs mera utbildning i jämställdhet och likabehandling samt konsekvenser vid överträdelser, säger Pia Sundell, vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet.

Åtgärder har vidtagits inom försvarsmakten, men samtidigt står det klart att det ännu finns mycket att göra. Idag torsdag 27 juli har Svenska yle publicerat ett reportage innehållande skrivelser de fått in då de efterlyste erfarenheter av kvinnofientlighet i militären. Svaren vittnar om sexism och mobbning.

-  För att personal och rekryter ska ha en positiv och jämlik upplevelse av Försvarsmakten måste jämställdhetsarbetet  ledas målmedvetet från högsta ledningen ner till gräsrotsnivån. Det måste råda en sådan verksamhetskultur där man kan vara trygg i att anmäla oegentligheter, att man inte behöver vara rädd för konsekvenserna eller bästa broder-nätverk. Trots att arbetet gått framåt är vi inte i mål, fokus måste vara på hur man kan göra bättre. Varje fall av sexism, rasism, trakasserier och mobbning är ett för mycket, understryker Anita Westerholm, ordförande för Svenska Kvinnoförbundet.

Tilläggsinformation:
Anita Westerholm
044 055 7565

Pia Sundell
040 501 9105

Agneta Udd-Saarela