Feminism ger frihet
Text
Vi arbetar för ett jämställt samhälle där varje människa är fri att göra sina egna val utan att begränsas av stereotypa könsroller. 

Aktuellt

Jämnare maktfördelning mellan kvinnor och män inom politiken

Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024
25.03.2024 kl. 11:15

Samhället bör stöda delat föräldraskap i familjer med växelvisboende barn

Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte
25.03.2024 kl. 11:11

Jämställd fördelning av pensionsgrundande inkomst under familjeledighet

Motion 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024
25.03.2024 kl. 11:07

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med vad som händer i Svenska Kvinnoförbundet och jämställdhetspolitiken. 

Tillsammans kan vi skapa ett jämställt samhälle

Svenska Kvinnoförbundet är en liberal röst för feminism, frihet och mänskliga rättigheter. Vi är en politisk kvinnoorganisation för liberala feminister i Finland.