Beslut

Stärkta förebyggande satsningar på barns och ungas välfärd

Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015

Ändring av straffpraxis gällande våld i nära relationer

Proposition till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2014 och motion 40 till Svenska folkpartiets partidag 2014

Proposition om jämnare könsfördelning i börsbolagens styrelser

Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2013

Jämlik äktenskapslag i Finland

Proposition till årsmötet 2012

Utveckla vårdledigheten

Proposition 1 till årsmötet 2011

Svenska Kvinnoförbundets familjepolitiska program

Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2010

Bildande av en plattform för män inom Svenska Kvinnoförbundet

Proposition 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2010

Varje diskriminering är oacceptabel

- hur berörs kvinnor med funktionsnedsättningar? Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2009

”Kvinnoförbundet som organisation - struktur och arbetssätt”

Proposition 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2009

Kvinnofrid

Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2006 och motion 40 till partidagen